Ny rapport: 27 millioner ulovlige fugledrab i Europa hvert år

fredag 27. oktober 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Hvert år dræbes dræbes 25 millioner fugle illegalt i Middelhavsområdet. I Nord- og Centraleuropa koster ulovlig jagt, fangst og efterstræbelse op imod 2 millioner fugle livet. Det skønner BirdLife International, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er en del af, i ny rapport. I Danmark er illegal bekæmpelse af fredede rovfugle fortsat et problem.
Jan Skriver
maltaGolden Oriole shot 2014.04
En pirol er et af de 27 millioner ofre for ulovlig efterstræbelse i Europa. Fuglen er skudt ulovligt på Malta. Foto: BirdLife Malta

29 lande i Europa, Nordafrika og Kaukasus-regionen har været til eksamen i en ny rapport fra fugle- og naturbeskyttelsesorganisationen BirdLife International, der kloden over kæmper for bedre vilkår og levesteder til alverdens fugle.

Rapporten, der er udkommet i denne uge, er dyster læsning. Og mange af landene dumper til eksamen i naturmoral og fuglebeskyttelse.

Lovløsheden er i særlig grad på fri fod i flere lande omkring Middelhavet, hvor Italien, Ægypten og Syrien hver især har mellem tre og ni millioner fugle årligt på deres samvittighed som følge af illegale drab på et utal af arter, hvad enten de bliver fanget på limpinde, skydes eller ender deres dage i fælder.

De tre lande repræsenterer en helt særlig liga i statistikken over hensynsløs adfærd overfor vilde fugle.

Faunakriminaliteten dækker primært over ulovlig jagt og fangst, plyndringer og ødelæggelse af reder og æg, salg af fredede fugle, bekæmpelse med giftstoffer og jagt i fredede områder. 

I næste gruppe af lande, hvor der hvert år illegalt dræbes skønsmæssigt op imod 1 million fugle, kommer Grækenland, Frankrig og Libyen, mens Tyskland og Spanien repræsenterer en tredje kategori med op imod 500.000 illegale fugledrab årligt.

Danmark og Sverige er med i en gruppe af lande, hvor det skønnes, at ulovlige metoder hvert år koster et sted mellem 20.000 og 60.000 fugle livet.

Giftdrab, fældefangst og bekæmpelse

- Trods øget fokus på problematikken er ulovlig bekæmpelse af fredede rovfugle, hvad enten den finder sted med forbudte gifte eller som fældefangster, et af de største problemer i Danmark. Ikke så meget hvad angår antallet af dræbte fugle, men mere hvad angår effekten og betydningen for de pågældende arter. Illegal bekæmpelse af fåtallige arter som for eksempel rød glente har utvivlsomt haft en stor negativ effekt på bestandsudviklingen indtil for få år siden og har det måske fortsat, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Herudover omfatter de danske tal ulovlig indfangning af småfugle til burhold, nedrivning af svalereder og ødelæggelse af reder hos måge- og kragefugle, duer og skarver, uden at der er givet tilladelse.

Desuden er bekæmpelse af stæreflokke og tilfældig nedlæggelse af fredede fuglearter med i kategorien af faunakriminalitet i den danske fuglefauna, påpeger biologen.

LÆS RAPPORTEN:

Review of illegal killing and taking of birds in Northern and Central Europe and the Caucasus

En kortere version: “The killing 2.0 – A View to a Kill

glentefamilie 3
En hel familie af den sjældne rød glente tæller med i de mange millioner fugledrab i Europa, efter familien blev fundet dræbt af ulovlig gift mellem Vborg og Silkeborg i juni 2017. Foto: Poul Blicher Andersen/DOF

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog i DOF, mobil: 21 24 22 75