Rekord af sultne korsnæb på koglejagt

fredag 6. oktober 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Århundredets største invasion af korsnæb er over os. I løbet af de seneste måneder er flokke af lille korsnæb fra fjerne egne mod nord og øst via Sverige fløjet ind over Danmark. Nu leder de farvestrålende finker efter kogler og frø i nåletræsbevoksninger over hele landet
Jan Skriver
lille Korsnaeb EB 1
Rekordstor invasion af den fine lille korsnæb er over os. Foto: Erik Biering

Aldrig tidligere i nyere tid er der noteret så mange flokke af lille korsnæb i Danmark, som det har været tilfældet de senere uger.

Finkerne med de særprægede næb, der er effektive kogleåbnere, flyver i større eller mindre flokke omkring over det meste af landet.

De største antal er noteret i Københavnsområdet og på Sjælland mod nordøst og nord. For eksempel har området i og omkring Kongelunden på Sydamager budt på hundredtallige flokke i slutningen af september.

- Falsterbo, der er Nordeuropas bedst overvågede trækfuglelokalitet om efteråret, har sat rekord i antallet af lille korsnæb, der er fløjet syd- og østpå ud over Øresund. 28. september rundede Falsterbo Fuglestation en sum på 30.000 korsnæb på træk denne sæson. Falsterbos udtrækkende finker ankommer alle til danske kyster kort efter at de har forladt sydvestspidsen af Sverige. Og trækket ser ud til at fortsætte, så vi har formentlig endnu flere korsnæb i vente i oktober, siger Michael Fink fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Den systematiske overvågning af fugletrækket over Falsterbo viser, at der kan være meget stor forskel på antallet af trækkende korsnæb fra år til år.

I perioden 1973 til 2016 trak i gennemsnit rundt regnet 2.500 lille korsnæb årligt ud fra Falsterbo i løbet af sensommeren og efteråret.

Siden årtusindskiftet har der været flere invasioner på over 10.000 korsnæb pr. sæson, mens der et enkelt år stort set ingen trækbevægelser var af korsnæb. I 2015 blev der for eksempel kun noteret 7 lille korsnæb på træk over Falsterbo.

Selv om Falsterbo er et hotspot for de trækkende finker, kan korsnæbbene ankomme til de danske østvendte kyster over en meget bred front. Tilsyneladende trækker fuglene vestpå ud over Kattegat med afsæt fra Sveriges vestkyst en lang række steder.

- Fra Skagen over Læsø og til de fleste øer i Kattegat og på kyster, der vender mod nord og øst, er der noteret ekstraordinært store antal af lille korsnæb den seneste måned eller to. Netop nu er der ganske enkelt flokke af korsnæb over alt i Danmark, hvor der er bevoksninger med nåletræer, som kan give finkerne de frø, der er deres foretrukne føde, siger Michael Fink.

Fra dryp til regn af korsnæb

Trækket af korsnæb begyndte allerede med dryp af småflokke i juni. Dryppene tog til i august for at kulminere med en regn af korsnæb mod slutningen af september.

Det er og bliver føden, eller rettere mangel på føde, som får korsnæbbene til at udvandre fra deres fædrene skove og trække langt mod sydvest til Danmark og ofte videre mod nabolande længere syd- og vestpå.

- De røde og grønne finker kommer formentlig primært fra Ruslands vidtstrakte nåleskove, tajgaen. Der er ganske givet også skandinaviske korsnæb blandt invasionsfuglene, men det store antal antyder, at flokkene sandsynligvis kommer fra områder længere væk end Sverige og Finland, siger Michael Fink.

- De sultne korsnæb vil sandsynligvis nå vidt omkring de kommende måneder. Fra tidligere invasioner ved vi, at korsnæb i deres jagt på føde ligefrem kan flyve ud over havet og nå øer i Nordatlanten, hvor der ellers ikke er meget føde at hente for korsnæb, siger Michael Fink, der tror, at mange af korsnæbbene formår at flyve retur og overleve invasionen.

- En art som silkehalen kan også optræde ekstremt talrig i sæsoner med invasioner. Men her ser vi, at mange af invasionsfuglene omkommer. Der dør sikkert også en del korsnæb, når de trækker tusinder af kilometer væk fra deres vante skovområder, men det virker som om, at mange af dem formår at flyve retur mod nordøst. Det er mere almindeligt at se returtræk af korsnæb, end det er at se en tilsvarende adfærd hos silkehaler. Der er dog næppe nogen, der ved, hvor mange korsnæb, som kommer tilbage til deres yngleområder efter en invasion, siger Michael Fink.

Ofte er det korsnæbbenes stemme, der fortæller, at de er i luften over os. De kogleædende fugle har en karakteristisk lyd, der på skrift ser ud som ”gyp-gyp-gyp”.

Fuglene udstøder deres ”gyp-gyp-gyp” næsten uden ophør, når de trækker eller flyver omkring i skovene og leder efter kogler.

Observationer af lille korsnæb i DOFbasen, klik på billedet og læs, hvor arten er set de sidste 30 dage: 

lillekorsnaeObservationer af lille korsnaeb fordelt pa uger i efteraret 2017

 

lille kors obsSadan ligger landet for observationerne af lille korsnaeb i efteraet 2017

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Uffe Rasmussen
33 28 38 43