Internationalt trækfugle-træf på fuglestationer i Danmark

mandag 2. oktober 2017
Lørdag den 30. september dannede DOF’s tre fuglestationer i Skagen, Gedser og Blåvand rammen om det internationale trækfugle-træf EuroBirdwatch 2017
Toke Nyborg

41 europæiske og centralasiatiske BirdLife-partnere var på gaden i løbet af lørdagen med forskellige arrangementer, hvor interesserede kunne opleve det imponerende efterårstræk mellem Europa og Afrika og ikke mindst lære mere om trækfugle.

På europæisk plan deltog mere end 21.000 personer i EuroBirdwatch 2017, og samme observerede de mere end 40 millioner trækfugle. I Danmark trodsede godt 70 nysgerrige danskere regnen, og lagde vejen forbi DOF’s fuglestationer, hvor de i løbet af lørdagen bidrog til den internationale trækfugletælling.

24.548 trækfugle blev observeret i Danmark.

På fuglestationerne stod DOF’s dygtige fuglekiggere klar til at tage imod, fremvise og fortælle om trækfuglene. Endvidere afholdt Skagen Fuglestation og Blåvand Fuglestation guidede ringmærkningsture.

Stationsleder for Skagen Fuglestation, Simon S. Christiansen, ser perspektiver i den europæiske event:

”De besøgende får et unikt indblik i trækfuglenes forunderlige verden. Mange danskere ved eksempelvis ikke, at de fleste danske ynglefugle kun opholder sig få måneder i Danmark. Resten af tiden tilbagelægger de mange tusinde kilometer mellem overvintringssteder i Afrika og Sydeuropa og ynglestederne i Danmark. Indsatsen for at bevare vores trækfugle kræver derfor også et internationalt samarbejde. Det kan et sådan event være med til at sætte fokus på, ” forklarer Simon S. Christiansen.

Birdlife vurderer, at 40 procent af verdens trækfugle er i tilbagegang. Ødelæggelse af fuglenes yngle- og overvintringsområder og de naturområder, som fuglene bruger som rastepladser på deres lange rejse, er nogle af forklaringerne på den drastiske tilbagegang blandt især sangfugle. Illegal fangst og drab på trækfugle er en anden forklaring.

Beskyttelse af trækfugle er ét af BirdLife-partnerskabets absolutte topprioriteter.

Læs mere om EuroBirdwatch eller besøg vores nye fugleoplevelsescenter i Skagen. Her kan du følge med i trækfuglenes liv og levned når de gør holdt i Skagen, på vej til deres endelige bestemmelsessted.

EuroBirdwatch har fundet sted hvert år siden 1993. Det er første gang DOF deltager.