Nu venter Midtjyllands hanstork bare på sin hun

fredag 17. marts 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Onsdag 15. marts ankom hanstorken til reden i Øby i Nørreådalen øst for Viborg, hvor storkene sidste år gav løfter for fremtiden. Om alt går vel, vil hans mage fra 2016 lande i reden omkring 1. april.
Jan Skriver

Hanstorken i Øby ved Viborg kendte bogstaveligt talt sin besøgstid i år, da han ankom næsten efter den store storkebog midt i marts for at tage sin rede i besiddelse.

I 2016 etablerede storkeparret i Øby sig først et stykke ind i sommeren, og fuglene nøjedes med at holde rigeligt med hvedebrødsdage. Det blev ikke til familieforøgelse i det midtjyske storkeland sidste år.

Så nu venter Lars Mogensen, der er vært for storkene i Nørreådalen, spændt på, hvornår hannens mage dukker op fra vinterkvarteret.

- Sidste år tog storkeparret først reden i brug 22. juni, og det var alt for sent i forhold til at yngle. I år er hannen så ankommet tidligt. Sandsynligvis har han holdt vinter i Spanien. Formentlig på en af de lossepladser der tiltrækker mange overvintrende hvide storke fra Nordeuropa. Han var i hvert fald meget beskidt, da han ankom i onsdags. Heldigvis er han i god kondition, om end han var synligt træt efter sin rejse, fortæller Lars Mogensen.

Men allerede dagen efter sin ankomst, så han bedre ud. Sikkert efter et bad i den våde Nørreådalen, som er et optimalt terræn for hvide storke.

Våde ådale og høslæt er perfekte for storken

- Da storkeparret sidste år holdt til i og omkring Øby, fouragerede fuglene aldrig længere end maksimalt 1.700 meter fra deres rede. Det viser, at Nørreådalen med sine vådområder og græsarealer, hvor der er høslæt, levner rigeligt med føde til et storkepar, siger Lars Mogensen.

Storkene i Nørreådalen øst for Viborg giver forhåbninger om, at Danmark måske igen kan blive et gæstfrit land for ynglende storke og ikke blot et transitland for fugle på træk.

De midtjyske storke er nemlig af vild proveniens, og har altså ikke taget genetisk afsæt i storkefarme fra et skånsk storkeprojekt, som det eksempelvis er tilfældet med storkene i parret ved Gundsølille nær Roskilde.

Sidste år var der tre par hvide storke i Danmark.

Udover Gundsølille-parret og det sene nyetablerede Øby-par var der ynglende storke i Smedager i Sønderjylland.

Den hvide stork stortrives umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse. I 2014, der generelt var et topår for Europas storke, ynglede for eksempel 361 par hvide storke i Slesvig-Holsten. Alene i landsbyen Bergenhusen cirka 50 kilometer fra den dansk-tyske grænse var der 22-23 par storke på rederne det år.

Yderligere oplysninger:

Hans Skov, DOF’s storkeekspert
Mobil: 21 60 72 95

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

hvid stork i rede Kirsten

Parret ved Øby viste sig sammen første gang i 2016. Foto: Kirsten Bruun Møller