Danske grønirisker dør på grund af sygdom

torsdag 2. marts 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En af de senere årtiers mest almindelige havefugle i Danmark er bestandsmæssigt på kraftig nedtur. Ynglebestanden af danske grønirisker er på sit laveste niveau i 35 år. Det afslører de såkaldte punkttællinger, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) laver hver vinter og sommer. Også i vores nabolande er grønirisken i dramatisk tilbagegang.
Jan Skriver

Når marts bliver i forårshumør, er grønirisken blandt de første spurvefugle til at synge og hævde territorium i haver, parker og på kirkegårde.

Men de senere år er der blevet både synligt og hørbart længere mellem de danske havers svar på kanariefuglen.

Bestanden af de gulgrønne finker med den højt klingende sang er raslet ned i antal i Danmark.

- Den danske ynglebestand af grønirisker er her ved indgangen til en ny ynglesæson på sit laveste niveau i 35 år. Siden 2005 er antallet af grønirisker om vinteren faldet markant, og vi har siden 2011 noteret et tilsvarende dramatisk fald i antallet af ynglefugle, siger Charlotte Margaret Moshøj, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Det er DOF’s såkaldte punkttællinger, der afslører, at grønirisken bestandsmæssigt er i kraftig tilbagegang i Danmark.

Under punkttællingerne tæller erfarne ornitologer fugle på cirka 400 ruter jævnt fordelt landet over.

Tællingerne, der har været gennemført siden 1976, foregår på samme tid af året og efter de samme forskrifter, så det er muligt nøje at sammenligne fugletallene år for år.

Smitten spredes under spisningen

- Bestanden af grønirisker i Danmark voksede fra 1970’erne, og den toppede omkring 1990. Men fra 2005 tog en voldsom nedtur fart blandt grøniriskerne. Ikke kun i Danmark, men overalt i Nordvesteuropa. Fuglene blev ofre for den encellede parasit, der hedder Trichomonas, og som rammer mange arter af frøædende fugle, der smitter hinanden, når de flokkes ved fødekilderne. Fuglene får den infektion, der kaldes ”gul knop”, og de dør i reglen afmagrede, fordi deres spiserør og svælg stopper til”, fortæller Charlotte Margaret Moshøj.

- I Sverige bliver bestanden af grønirisker i disse år betegnet til at være i frit fald på grund af Trichomonas-infektionen, der hærger som en epidemi blandt frøædende fugle. Bestanden af grønirisker i Sverige er mindsket med 65 procent siden 2005. Noget tilsvarende gør sig gældende i Storbritannien. Også Norge, Finland og senest Tyskland har noteret stort set identiske tilbagegange i deres grønirisk-bestande, siger biologen, der noterer, at smitterisikoen vil aftage de kommende år.

- Når en stor del af en grøniriskbestand dør, bliver der selvsagt en lavere bestandstæthed. Og det vil mindske risikoen for at blive smittet, siger Charlotte Margaret Moshøj.

Yderligere oplysninger:

Charlotte Margaret Moshøj, biolog i DOF
Tlf. 33 28 38 53

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

VIDEO: Fuglefodring: Husk at rengøre dit fuglehus, foderbræt og foderautomat

Grønirisk - foderbrættets hurtig-gnasker med heftigt temperament

Stillids - foderbrættets smukke hidsigprop blandt havens fugle