Her er Danmarks bedste ørnekommune

tirsdag 31. januar 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
41 danske kommuner er fundet så attraktive af vores største rovfugl, havørnen, at den bygger rede og får unger. Det viser ny opgørelse i DOF's medlemsblad, Fugle & Natur. Se, hvilke kommuner, der huser flest havørne.
Pressemeddelelse om Fugle & Natur

Danmarks ørnerigeste kommune er helt suverænt Guldborgsund med ni par havørne eller 12 procent af landets ynglebestand.

Dernæst følger Lolland kommune med fem par og Vordingborg kommune med fire, mens fem kommuner har tre par: Næstved, Kalundborg, Svendborg, Langeland og Haderslev.

I alt 41 danske kommuner huser ynglende havørne.

Det er journalist og forfatter Kjeld Hansen, som i bladet Fugle & Natur har analyseret fordelingen af de danske havørne.

Det er sket på grundlag af data fra Projekt Ørn under Dansk Ornitologisk Forening i 2015, hvor der var 73 registrerede yngleforsøg af havørne i Danmark.

Analysen viser også, at de danske havørne klart foretrækker at bygge rede i private skove, hvor der er mere begrænset adgang for publikum end i statsskovene.

De private skove udgør 75 procent af Danmarks skovareal, men huser hele 88 procent af de ynglende havørne.

- Fordelingen sætter spørgsmålstegn ved statsskovvæsenets indsats for at skabe en righoldig natur. Meget tyder på, at den ”multifunktionelle” anvendelse med mountainbikere, orienteringsløb, ridning, vandreruter, brændesamlere, events, rollespil, skovbørnehaver, kondistier og andre støjende aktiviteter gør de offentlige skove mindre attraktive for ørnene. Alle disse aktiviteter, der går under samlebetegnelsen ”aktivt friluftsliv”, er officiel politik, men de glade skovgæsters udfoldelser ender alt for nemt med at forstyrre netop selvsamme natur, som de benytter, skriver Kjeld Hansen i Fugle og Natur.

Et andet karakteristisk træk ved fordelingen af de danske havørne er, at de store rovfugle ofte bygger rede nær kolonier af skarv. I 2015 placerede knap halvdelen af alle havørnepar (34 ud af 73 par) deres rede inden for 10 kilometer fra en skarvkoloni.

Årsagen kan være de gode muligheder for at skaffe sig føde – enten i form af skarverne selv eller opgylpede og tabte fisk.

Fra nogle kolonier som f.eks. Tofte Sø,
Brændegård Sø, Maribo Søndersø, Vorsø, Skarresø, Bognæs, Nysted og Hopsø foreligger der mange observationer af ørne i kolonierne, og i 19 kolonier har man direkte set, at ørne tog skarver. Iagttagelser fra Østersø-området viser, at havørne kan terrorisere skarverne så voldsomt, at hele kolonier vælger at flygte.

Yderligere oplysninger
Kjeld Hansen 56522270, 26215326

Kim Skelmose

leder af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn tlf. 27 73 40 70
Email: gestaltskelmose@gmail.com

SE VIDEO
Havørnen - den flyvende dør er vores største rovfugl og vigtig at bevare


SE 11 videoer fra en havørnerede i Danmark, fra DOF's ØrneTV 2016

Klik på pilene i afspilleren for at skifte til næste video