Sløruglen på ret kurs efter magre år

onsdag 21. december 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ni ud af ti slørugler i Danmark døde i flere hårde vintre med store mængder af sne. Særligt vinteren 2009/2010 var nådesløs. Ynglebestanden faldt fra cirka 500 par til blot omkring 50 kendte ynglepar. Nu har sløruglen fundet kursen på ny, og bestanden er i fremgang, viser tal fra Dansk Ornitologisk Forenings uglegruppe. Den lyssky ugle vil have fordel af en grå jul og en fortsat mild vinter.
Jan Skriver
Efter en slingrekurs mod afgrunden er der igen grund til optimisme på vegne af den danske bestand af slørugler.

Flere vintre med mængder af sne fik bestanden til at gå tilbage for at styrtdykke i den meget hårde vinter 2009/2010, men nu ser det lovende ud.

Udsigten til en grå jul uden sne lover mus og gode levevilkår for nattens jæger.

- I foråret 2010 nåede bestanden af slørugler i Danmark et lavpunkt med kun rundt regnet 50 ynglepar. Ni ud af ti par var i årene forinden bukket under, fordi vi fire vintre i træk havde månedlange perioder med større snemængder, som bogstaveligt talt lagde låg på uglernes spisekammer af mus i områder med græs. Det er snedækket og ikke så meget kulden, der er problemet for sløruglerne, siger Klaus Dichmann, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) ugleekspert.

- Særligt vinteren 2009/2010, hvor op imod et metertykt snedække prægede dele af landet, var nådesløs. Dén vinter døde mange hundrede slørugler af sult, fordi de ikke kunne sætte kløerne i musene under den dybe sne. Her fik den danske sløruglebestand sit store knæk. Men nu er bestanden efter et par års tilløb på vej op, og på vegne af sløruglen krydser jeg fingre for, at vinteren fortsætter grå og mild. Da vil vi undgå nævneværdige dødsfald blandt uglerne, og bestanden kan hurtigt få et opsving, når foråret kommer, siger ugleeksperten.

Almennyttige ugleboliger
Klaus Dichmann skønner, at den aktuelle danske bestand af slørugler er i nabolaget af 130 par, så kurven peger opad efter nedturen i vinteren 2009/2010.

Hans optimisme bygger blandt andet på den kendsgerning, at det ikke skorter på bomuligheder for slørugler.

Medlemmer af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) uglegruppe har i en årrække sat op imod 1.800 redekasser op til slørugler, der er afhængige af åbne lader, stalde eller andre større bygninger i reglen i tilknytning til landbrug.

- Det er primært på landejendomme i Jylland og på Fyn, at redekasseprojektet har foldet sig ud, men også på Lolland og Falster hænger en del kasser i gode ugleterræner, som er klar til at tage imod nye indflyttere. Da redekasser til slørugler altid hænger inden døre, holder de meget længere, end det for eksempel er tilfældet med redekasser til småfugle i haverne. Sløruglernes kasser bliver ikke udsat for vejr og vind med rusk og regn. Derfor vil det over det meste af Danmark være muligt for slørugler at etablere et territorium med egen redekasse til næste forår, siger Klaus Dichmann.

Afgørende vintereksamen
Danmark udgør nordgrænsen i sløruglens udbredelsesområde, så i hårde vintre vil bestanden altid være til en afgørende eksamen, hvor de svageste individer med de ringeste jagtmarker bliver sorteret fra.

- Før den meget hårde 2009/2010-vinter kendte jeg 24 ynglepar af slørugler alene på Als. Efter den hårde vinter var kun få par tilbage. Sløruglen er en af de fuglearter, der virkelig kan få smæk af vinteren. I Danmark er det cirka hvert 10. år, at sløruglen har problemer på grund af sne. Det gode er, at bestanden efter en nedtur i løbet af nogle år retter sig op igen. Hvis de næste vintre bliver grønne og milde, vil vi formentlig omkring 2020 igen være tilbage med en bestand på måske flere end 500 danske ynglepar, siger DOF’s ugleekspert.

Også i Nordtyskland fik bestanden af slørugler en kold skulder i den hårde vinter 2009/2010. Denne bestand sender erfaringsmæssigt mange unge slørugler nordpå til Danmark.

- I Slesvig-Holsten mærker man nu et klart opsving i antallet af ynglende slørugler efter den seneste hårde vinter. Det giver grund til ekstra optimisme på vegne af den danske bestand, for Danmark modtager så at sige en stor del af ungeoverskuddet fra den nordtyske bestand, siger ugleeksperten.

Yderligere oplysninger:

Klaus Dichmann, ugleekspert i DOF
Tlf. 20 86 90 52

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00