Kig efter glenter med vingemærker

mandag 29. august 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fem røde glenter har fået lysegrønne vingemærker på, så de kan kendes i flugten. Nummerpladerne skal give os mere viden om de sjældne rovfugle. Viden kan måske bane en vej for bedre levevilkår til den røde glente.
Jan Skriver
Fem røde glenter har denne sommer fået vingebånd på, der kan ses på afstand og aflæses ved hjælp af kikkert.

Mærkningen er sket i et projekt, som Inger Marie Laursen, der er specialestuderende på Zoologisk Museum, Københavns Universitet, indledte i 2004.
Projektet handler om at skaffe mere viden om den sjældne røde glentes færden i landskabet.

- I disse uger begiver de unge glenter sig væk fra deres redeskove og skal nu for alvor til selv at finde deres føde. Det er kendt, at glenter, der er ådselædere, ofte opsøger nyhøstede kornmarker eller følger efter mejetærskere, som høster, fordi der her ofte er føde at finde, siger Inger Marie Laursen, der opfordrer alle til at holde et vågent øje med glenterne.

- Hvis man ser en vingemærket glente, vil jeg meget gerne have et praj om nummeret på mærket, lokaliteten for aflæsningen, tidspunktet og eventuelt oplysninger om fuglens adfærd, siger den specialestuderende.

De vingemærkede glenter er fire unge fordelt på to kuld og en gammel fugl. Udover de farvede mærker af plastik har rovfuglene også fået en lille radiosender påmonteret.

Det er en gåde, at Danmark kun huser en snes par røde glenter, når arten er gået kraftigt frem i Skåne, hvor der er omkring 1.000 par, og i England for eksempel. I Storbritannien yngler cirka 400 par. Ved hjælp af farvemærkning af de unge glenter kan der måske komme ny viden for en dag, som kan bruges til målrettede håndsrækninger til glenterne.

På verdensplan er den røde glente fåtallig. Den samlede bestand er senest opgjort til 18.000-24.000 ynglepar. Tyskland, Frankrig og Spanien huser cirka 80 procent af verdens røde glenter.

- Formålet med ring- og vingemærkningen er at finde ud af, hvor glenterne trækker hen efter yngletiden, og hvad de dør af. Vi vil også gerne vide, hvor gamle danske glenter bliver, og lære deres bevægelsesmønster at kende, mens de er i Danmark. Desuden håber vi at finde ud af, hvor de holder vinter, og om de vender tilbage til de redeområder, hvor de blev født, siger Inger Marie Laursen.

"DK 4" og "DK 6" fra vingemærkningen i 2004 er rapporteret døde. Nu venter glenteforskeren spændt på nyt om årets fem mærkede fugle.
Hold øje med de lysegrønne "DK 1", "DK 2", "DK 3", "DK 4" og "DK 5" og giv Zoologisk Museum et praj om lokalitet, tidspunkt og fuglens adfærd.

Inger Marie Laursen kan træffes via:

Ringmærkningscentralen,
Zoologisk Museum,
Universitetsparken 15,
2100 København Ø.

Aflæsninger af mærkede røde glenter bør ske til Ringmærkningscentralen:

e-mail: ringing@zmuc.ku.dk
Tlf. 35 31 10 29

http://www.zmuc.dk/ring.

Læs mere om den røde glente her.