Ikonisk fugl truet af udryddelse

fredag 18. november 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Hjelmnæsehornsfuglens horn er en eftertragtet vare på det illegale marked. Det har fået jægere og krybskytter til at intensivere jagten på den ikoniske fugl i et hidtidigt uset omfang
Toke F. Nyborg
Næsehorn og elefanter har gennem tiden været krybskytters foretrukne mål i jagten på elfenben, men en øget efterspørgsel på hjelmnæsehornsfuglens elfenbenslignende horn har fået de illegale jægere til at rette deres sigtekorn mod den særprægede fugl.

Birdlife International's regionalkontor i Asien vurderer, at op imod 6.000 hjelmnæsehornsfugle hvert år dræbes illegalt, hvilket truer den i forvejen sjældne art med total udryddelse.

Sammen med andre naturbevarelsesorganisationer har BirdLife International igangsat en større indsats, der skal dæmme op for den ulovlige jagt.

Fuglehoved for 40.000 kroner

Eksplosionen i den illegale handel med hjelmnæsehornsfuglens horn skyldes en ny interesse i Kina for hornets elfenbenslignende kvaliteter, som erstatning for elfenben fra elefanter og næsehorn.

Hjelmnæsehornsfuglens karakteristiske horn kan i dag indbringe en betydelige større fortjeneste på illegale markeder end elfenben.

Hjelmnæsehornsfuglens horn har en kiloværdi på cirka 40.000 kroner. Det er tre gange så meget som kiloværdien på elfenben ifølge BBC og andre britiske nyhedsmedier.

Tilbagegangen i bestanden af hjelmnæsehornsfuglen accelereres yderligere af fuglens særlige måde at yngle på. I ynglesæsonen burer hunnen sig inde i et hult træ, hvor hun bliver til ungerne er store.

Både hunnen og ungerne er derfor afhængige af hannen som fødeskaffer, og risikerer at gå til, hvis hannen skydes af krybskytter.

Under radaren

Den illegale jagt på de afrikanske elefanter og næsehorn er veldokumenterede og har verdenssamfundets opmærksomhed, men den illegale jagt på den sydasiatiske hjelmnæsehornsfugl forgår i ubemærkethed.

Bestanden af hjelmnæsehornsfuglen kan kun genoprettes med et stop for den illegale jagt, og det kræver, at omverden få kendskab til problemet.

Det har fået BirdLife International til at placere hjelmnæsehornsfuglen på IUCN’s rødliste over verdens mest truede arter og igangsætte en oplysningskampagne, som skal sætte fokus på problemet.

IUCN (International Union for Conservation of Nature) er en international naturbeskyttelsesorganisation, som tæller både regeringer, officielle institutioner og private organisationer som medlemmer, bl.a. BirdLife International og DOF.

Organisationens mål er at formidle de nødvendige tiltag til bevaring af truede arter til offentligheden og lovgivende forsamlinger, såvel som at hjælpe det internationale samfund til en reducering af artsudryddelser.

IUCN’s internationale rødliste indeholder knap 23.000 dyre- og plantearter, som alle er truet af udryddelse.

I Danmark bidrager DOF til udarbejdelsen af den danske rødliste over danske plante- og dyrearter, som er i risiko for at uddø.