291 havørne i vinter-Danmark

tirsdag 2. februar 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Der er i øjeblikket mindst 291 havørne i Danmark, viser årets vintertælling af ørne fra Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn. Tallet er lavere end ved de foregående års vintertællinger, men er et fint udtryk for, at ørnene generelt klarer sig godt i Danmark.
Ole Friis Larsen
Årets vintertælling af ørne viser, at der i øjeblikket er mindst 291 havørne i Danmark.

Det er et lavere tal end ved de foregående års vintertællinger i Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn, men weekenden for tællingen 23. og 24. januar var præget af dis og tilmed tæt tåge landet over hele søndagen.

Set i det ringe lys er tallet overraskende højt og et fint udtryk for, at ørnene generelt klarer sig godt i Danmark.

På flere lokaliteter, hvor DOF har kendskab til, at ørne holder til i vinter, blev der slet ikke set nogen i den tætte tåge.

Ud over tre ynglepar af kongeørne ved vi, at i hvert fald to unge kongeørne er i landet i øjeblikket, men ingen af de otte kongeørne blev registreret under tællingen.

Et vigtigt resultat af tællingen er, at der blev set flere subadulte – næsten ynglemodne – og adulte ørne på lokaliteter, hvor vi ikke før har kendt til ynglepar.

Det giver et fingerpeg om, hvor nye par allerede er godt i gang med at etablere sig og sikre endnu et år med betydelig fremgang for bestanden.

Havørnene yngler tidligt og er allerede nu, i januar og februar, i gang med at bygge reder eller reparere gamle reder. En del reder er styrtet ned eller har fået skader under efterårets storme og voldsomme blæsevejr.

- Tællingen er resultatet af mange frivilliges indsats, og vi skylder dem stor tak for, at de vil deltage. Resultatet af tællingen er et rigtig godt oplæg til Ørnens Dag 28. februar, hvor DOF inviterer til ørnekiggeri landet, og hvor frivillige i DOF vil stå klar ved arrangementer på 17 af de bedste lokaliteter for havørne landet over, siger Kim Skelmose, der er leder af Projekt Ørn.

Vintertællingen har vist flest havørne i området Sjælland, Møn og Bornholm med 111, fulgt af Lolland-Falster med 72, Jylland med 72 samt Fyn, Tåsinge og Langeland med 36.

- Tallet har stor nyhedsværdi for mange mennesker, som følger ørnene med dyb fascination, og i Projekt Ørn giver tællingen os vigtige informationer om, hvor vi skal være opmærksomme på mulige nye ynglepars særlige behov for beskyttelse, siger Kim Skelmose.

Ofte ser vi mange unge og endnu ikke kønsmodne havørne i områder, hvor de ørne, der endnu ikke er eksperter i selv at jage, kan lukrere på erfarne ynglefugles levninger.

Her kan man se havørne lige nu
På Sjælland viser tællingen, at der i øjeblikket er flest ørne i fjordene ved Karrebæk og Dybsø, ved Præstø Fjord og i Roskilde Fjord, hvor der ser ud til at være hastig vækst i bestanden.

I Vestsjælland er det de store søer, der tiltrækker Nordeuropas største rovfugle.

På Lolland-Falster er det Guldborgsund mellem de to øer, men også Maribosøerne, Nakskov Fjord og det lave farvand ved Hyllekrog, der er kernelokaliteter for vinterørnene.

På Fyn var der ved tællingen flest i det nordvestlige kystområde, men vi ved også, at der er en del ørne på Sydfyn, Tåsinge og Langeland.

I Jylland er det Filsø, Mossø, Vadehavsområdet og de østjyske fjorde, der har flest ørne i denne vinter.

Men især et par ved Egå Engsø har i vinter været spektakulære og tiltrukket sig stor opmærksomhed ved at være forbløffende upåvirkede af mange menneskers store interesse for at opleve dem.

Kontakter i DOF for ørnetællingen:
Ole Friis Larsen, med i Projekt Ørns styregruppe: 40918071, ofl@mail.tele.dk

Kim Skelmose, leder af Projekt Ørn: 27734070, gestaltskelmose@gmail.com (bortrejst til 8. februar)

Se meget mere til havørnes familieliv fra DOF's havørne-tv 2015 i 23 videoer her:


Klik dig videre til næste video på pilene nederst i videofeltet.