Video afslører menuer og madvaner hos Danmarks største ugle

torsdag 7. januar 2016 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Forskning og folkeligt fugle-tv kan sagtens gå hånd i hånd. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings ugle-tv fra en stor hornuglefamilie. Optagelserne har via internettet både underholdt et talstærkt publikum og givet ny viden om livretter og døgnrytme hos Danmarks største ugle. Se eller gense mange spændende videoklip nederst.
Jan Skriver

Det nordiske naturkøkken i skikkelse af brun rotte, pindsvin og blishøne har domineret på menukortet hos familien stor hornugle i reden i en grusgrav i Sydøstjylland.


Og spisetiden har primært været henlagt til de mørke timer. Stor hornugler er absolut mest til natmad.


Sådan lyder konklusionerne af næsten 1.000 timers videooptagelser fra en stor hornuglerede, hvor forældrefuglene på direkte web-tv fodrede og fik to unger på vingerne i foråret 2013.


Optagelserne, der fandt sted i 44 dagperioder og 49 natteperioder, er blevet nøje gennemgået af fagfolk. Og ny viden om uglernes bytte, døgnrytme og adfærd er trukket ud af det unikke materiale, der i detaljer bliver præsenteret i det seneste nummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, DOFT.

 

Rotter og pindsvin, tak


Fugle udgjorde 37 procent af uglernes føde, mens der var pattedyr på menuen i 63 procent af de analyserede og identificerede serveringer.


Ikke overraskende blev mere end ni af ti byttedyr bragt ind til reden og ungerne af ugleforældrene i løbet af natten.
Og her var de nataktive arter brun rotte og pindsvin altså hornuglernes foretrukne fødekilder. Når byttet en sjælden gang blev afleveret i dagslys, fandt det sted i timen før solnedgang.

 

Første gang med video


Forskerne bag fødeundersøgelsen mener, det er første gang, at stor hornugle spiller hovedrollen i en fødeanalyse baseret på videooptagelser. Og konklusionen lyder, at levende billeder er et velegnet alternativ til traditionelle undersøgelser af uglernes gylp.


Hvis man scanner de mange timers filmsekvenser hurtigt igennem, er videometoden langt mindre tidskrævende end metoden med at tage i felten for at indsamle gylp og efterfølgende tjekke dem minutiøst for hår, fjer og knogler.


Dog kan det i nogle tilfælde være svært helt præcist at identificere byttedyrene på videooptagelserne, så der kan sættes artsnavn på.


Resultaterne af fødeanalysen pr. video falder meget fint i tråd med tidligere undersøgelser baseret på gylp. En gylp-analyse fra 1999 viste, at pindsvin udgjorde 29 procent af den store hornugles pattedyrføde.


I de aktuelle videoundersøgelser blev der fundet en pindsvineandel på 28 procent målt i antal arter.

 

Artiklen i DOFT er skrevet af Jesper Stern Nielsen, Joachim Westergaard Lassen, Trine Bork Larsen, Helene Overgård, Iben Hove Sørensen, Klaus Dichmann og Peter Sunde.

 

SE VIDEO med Danmarks største ugle
2015: 9 videoer med stor hornugle
Oplev fascinerende og sjov adfærd hos Danmarks største ugle.

 


2014: 15 videoer med stor hornugle


2013: Drab på søster, rullefald fra reden - sådan gik første sæson hos stor hornugle


Find det også på DOF’s Youtube-kanal

 


FAKTA OM STOR HORNUGLE:
• Stor hornugle indvandrede til Danmark i 1984 efter at have været udryddet i præcis 100 år.
• Genindvandringen var et resultat af et større udsætningsprojekt i Tyskland, hvor flere hundrede hornugler blev sat ud i naturen.
• I disse år skønnes den danske bestand af stor hornugle at tælle 80-100 ynglepar.
• Da arten genindvandrede og spredte sig i 1980’erne og 90’erne ynglede stort set alle hornuglerne i grusgrave.
• En stor del af ynglebestanden har fortsat deres reder i råstofgrave, men der er en tendens til, at flere og flere par etablerer sig i skove.
• Stor hornugle er Europas største ugle.
• Den har et vingefang på 160-188 centimeter.
• Hannen kan veje op imod 2 kilo, mens hunnen kan veje næsten det dobbelte.

 

Yderligere oplysninger


Dansk Ornitologisk Forening
Tlf. 33 28 38 00