DEBAT: Vi vil ikke opgive naturen i landbrugslandet

torsdag 17. december 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Vi vil også have lærker, viber, agerhøns, harer og kornblomster i landbrugslandet. De to tredjedele af Danmark, som forvaltes af landmænd, skal ikke være en naturmæssigt ørken. Det skriver Hans Meltofte, formand for Naturpolitisk Udvalg i DOF.
Hans Meltofte, formand for Naturpolitisk Udvalg i DOF
Der er overhovedet ingen uenighed mellem de grønne organisationer og biodiversitetseksperter som Rasmus Ejrnæs og Hans Henrik Bruun om, at den mest truede biodiversitet i egentlige naturområder skal prioriteres højest i naturbeskyttelsesarbejdet.

Men Danmarks natur består ikke kun af truede arter i højt prioriterede kerneområder for biodiversitet. Vi vil også have lærker, viber, agerhøns, harer og kornblomster i landbrugslandet. De to tredjedele af Danmark, som forvaltes af landmænd, skal ikke være en naturmæssigt ørken.

Hertil kommer alle de små natur-oaser i landbrugslandet i form af vandhuller, moser, enge, heder og overdrev beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Det er i disse områder, at det meste af de ’levninger’ af natur og biodiversitet, der endnu er tilbage i landbrugslandet, klamrer sig til det yderste af en eksistens.

Her fisker viceformand for Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen, i rørt vande med støtte til, at naturindsatsen koncentreres om de eksklusive naturområder, så den lille natur i form af § 3-beskyttede områder og den lille natur i landbrugslandet opgives (Altinget Miljø 27. november).

Men der skal aldeles ikke opgives noget natur i Danmark; dertil er der alt for lidt tilbage at glæde sig over. Viberne er reduceret til en femtedel, lærkerne til under det halve og harer og agerhøns hører nu til de truede arter.

Rasmus Ejrnæs’ forslag om at indføre naturzoner som en tredje arealkategori ved siden af by- og landzone lyder godt, men hvis det indebærer, at land- og skovbrug så skal have lov til at ødelægge naturindholdet i resten af landet, så bliver det uden de grønne organisationers støtte.

Vi insisterer på, at der skal være plads til naturindhold overalt i landet, både den eksklusive i de egentlige naturområder og ’hverdagsnaturen’ i landbrugslandet.

Regeringen er på Danmarks vegne forpligtet til at stoppe nedgangen i naturens mangfoldighed inden 2002. Her er status quo ikke nok. Det kræver forbedringer i naturindholdet såsom det forbud mod gødskning og giftsprøjtning på § 3-beskyttede enge, som den forrige regering fik vedtaget, men som nu skal tillades igen.

Det kræver i det hele taget, at den tilbagerulning af 30 års natur- og miljøindsats, som Regeringen har iværksat, stoppes af oppositionen.

Bragt som debatindlæg på www.altinget.dk 16. december Find det her