Danske storke ofre for tørke i Afrika

fredag 12. august 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Sommeren 2005 blev en ny nedtur for den Hvide Stork i Danmark. De savnede storke blev i første omgang forklaret med dårligt vejr på trækruten gennem Tyrkiet. Men storkens problemer i år skyldes i højere grad tørke i Østafrika, skriver storkeeksperten Hans Skov i bladet Fugle og Natur.
Mens der i 2004 var storkeunger i rederne i både Ribe og Vegger, så svigtede ynglen fuldstændigt i år. Kun i Hvedstrup på Sjælland kom der storkeunger på vingerne i 2005, og her er der tale om et par svenske farmstorke, som overvintrer og fodres.

Da storkene ikke dukkede op i foråret, blev det i første omgang forklaret med dårligt vejr på trækruten, men ifølge Dansk Ornitologisk Forenings storkeekspert Hans Skov, så skyldes storkenes seneste nedtur især tørke i vinterkvartererne i Østafrika:

”Storkene i den østtrækkende bestand, som de danske storke overvejende hører til har haft store problemer i vinteren 2004/2005 på grund af tørke i bl.a. Kenya og Tanzania”, forklarer Hans Skov.

”Dette har kostet mange storke livet, og fødemangel har svækket mange andre, så træk-ket nordpå tog meget længere tid end normalt. At der så lå omfattende lavtryksfronter over Tyrkiet og Rumænien i længere perioder i marts og april har blot forstærket stor-kenes problemer. Storke kan ikke trække gennem massive regnområder, da fjerdragten bliver for tung, og derfor standser de trækket og venter på at vejret skal klare op. Det er ikke kun i Danmark, at storkene er dukket op meget sent. Fra Tyskland til Tyrkiet mel-des om få storke på redestederne til tiden, og storkene blev ved med at ankomme langt hen i juni. Mange storke har brugt 2-2½ måneder længere tid til at trække til yngleplad-serne end normalt”, skriver Hans Skov i Fugle og Natur.

Seneste skøn er at et sted mellem 10.000 og 80.000 storke mangler i den østtrækkende bestand i år. Det typiske billede er, at mellem 10-30 % af sidste års storkebestand mang-ler. Analyser af vejrdata viser altså, at tørke i det østafrikanske vinterkvarter er hovedår-sagen til de østtrækkende storkes dårlige sæson.

”Den østtrækkende bestand har nu desværre lidt et knæk, som det vil tage nogle år at komme sig over, men de vesteuropæiske storke, som trækker via Spanien til Afrika, har til gengæld haft et fint år i 2005. Storkene her overvintrer dels i større og større antal på den Pyrenæiske Halvø og er derfor uafhængig af tørkeproblemer i Afrika, og dels så overvintrer de vesttrækkende storke i Sahel-bæltet syd for Sahara, hvor udbrud af græs-hoppesværme i vinteren 2004/2005 gjorde, at der var føde nok til storkene. Derfor har storkene i Nordafrika, den Pyrenæiske Halvø, Frankrig og Holland også haft en ganske udmærket ynglesæson med mange unger i rederne ”, oplyser Hans Skov fra Dansk Orni-tologisk Forening.

Yderligere oplysninger: Hans Skov 89 42 45 10 el. 21 60 72 95.

Læs mere om den hvide stork her.