Storken trues af miljøudspil fra EU

tirsdag 28. april 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den folkekære hvide stork er udsat for en nærmest grotesk trussel fra EU. Alle åbne lossepladser skal være lukket i EU fra 2018. Men de åbne lossepladser i Spanien og Portugal er vigtige fødekilder for hele den vesteuropæiske bestand af storke, skriver bladet Fugle og Natur.
Pressemeddelelse om Fugle & Natur
Et EU direktiv kan komme til at spænde ben for hvid storks optur i Vesteuropa de sidste 15 år. Direktivet kræver, at de åbne lossepladser i EU skal være lukket senest i 2018.

- Det giver sikkert god mening for alle, som har oplevet en åben losseplads i Spanien en varm sommerdag. Stanken er ulidelig, og der hænger plastikposer overalt i buske og træer, siger Hans Skov, leder af Dansk Ornitologisk Forenings storkegruppe.

- Men politikerne i EU har dog næppe været klar over, at de åbne lossepladser er meget vigtige fødekilder for både de lokale storke og for overvintrende storke fra hele Vesteuropa, også de få danske storke, siger Hans Skov.

Den lette adgang til madrester og anden føde på lossepladserne i Spanien og Portugal er en af de vigtigste årsager til, at store dele af den vesteuropæiske storkebestand er begyndt at overvintre på den iberiske halvø i stedet for at skulle tilbagelægge den farlige rejse til Afrika. Det har så igen betydet fremgang i hele Vesteuropa og dermed håb om, at storken vil genindvandre til Danmark.

- Men hvad vil der ske med de ca. 75.000 overvintrende storke i Spanien og Portugal, når de åbne lossepladser forsvinder, spørger Hans Skov i en artikel i Fugle og Natur.

- Vil disse storke være i stand til at trække til Afrika? Eller vil de sulte ihjel, når vinteren bider fra sig? Netop denne vinter har været usædvanlig kold i Spanien og Portugal, og budt på megen sne. Uden lossepladserne ville storkene have været ilde stedt. Og hvad vil det betyde for bestandene af storke længere oppe i Vesteuropa, når fødemulighederne forringes på den Pyrenæiske Halvø? Hvad vil det betyde for storkens mulige genindvandring til Danmark? Fremtiden må vise, hvad konsekvenserne af EU direktivet bliver, siger Hans Skov.

Kontakt

Hans Skov: 21 60 72 95