Fuglene vinder ved ny vindmøllepark i landbrugsland

onsdag 8. april 2015
Velplacerede vindmølleparker kan gavne agerlandets skrantende bestande af fugle. Dansk Ornitologisk Forenings afdeling i Sønderjylland roser lokale landmænd, der har taget ornitologerne med på råd i planlægningen af 39 vindmøller i et intensivt dyrket område.
Jan Skriver
Der vil blive udsigt til flere agerhøns og mere lærkesang at lytte til, når Danmarks største privatejede vindmølleprojekt i 2016 er etableret i landbrugslandet mellem Gram og Toftlund i Sønderjylland.

Tårnfalken vil få bedre tider, for der vil komme flere mus i området, og småfugle som bomlærke, tornirisk og bynkefugl vil få fremgang.

Alt sammen fordi de lokale landmænd i Kastrup og Tiset Enge Lodsejerlaug K/S har taget ornitologer med på råd, da vindmølleparken med de 39 vindmøller skulle planlægges.

- Vi blev inviteret til at komme med forslag, der kunne gavne fuglene i et meget intensivt dyrket område uden ret meget natur. Og vores oplæg er blevet hørt. Det betyder blandt andet, at vindmølleparken vil levne plads til cirka 20 hektar ny natur i form af grøftekanter, markskel, læhegn, små krat og mindre skove. Vi er også blevet lovet, at der vil blive gravet vandhuller, når nu de store entreprenørmaskiner alligevel er i gang, siger Jesper Leegaard fra DOF Sønderjylland.

Ud over de 20 hektar ny natur vil der blive anlagt hele 12 kilometer nye markveje med brede, usprøjtede rabatter, hvor floraen og insektlivet kan udfolde sig til glæde for fugle, oplyser Jesper Leegaard, der kalder placeringen af vindmølleparken i landbrugslandet for ideel.

- Vi har set alt for mange eksempler på uheldige placeringer af vindmøller på kystnære lokaliteter med fugletræk. Det resulterer i mange dræbte fugle. Ved at placere vindmøller i dyrket land, som det vil ske mellem Gram og Toftlund, øger man landskabets naturværdier i stedet for at spille hasard med fuglelivet. Her er næppe risiko for, at en havørn vil blive dræbt af de snurrende møllevinger. Tværtimod vil en bred vifte af agerlandets småfugle, der i årtier har været i tilbagegang, få langt bedre levevilkår, end de har i dag”, siger Jesper Leegaard.

Når de 39 vindmøller i Kastrup og Tiset Enge Lodsejerlaug K/S i løbet af 2016 snurrer i vinden, vil de årligt producere 234 millioner kWt. Det svarer til 55.000 hustandes årlige elforbrug.

Og produktionen vil vel at mærke finde sted med lærkesang til arbejdet.

LÆS OGSÅ: DOF støtter vindmøller, der tager hensyn til fuglelivet

Yderligere oplysninger

Jesper Leegaard
Tlf. 73 82 00 15 – 25 65 86 90

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
33 28 38 00