Millioner til Store Åmose kan give mange flere fugle og bedre natur

mandag 16. februar 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten sikrer 45 millioner kroner til Store Åmose i Vestsjælland. Det kan give et natur- og fugleområde, der ikke er set magen til på Sjælland med ynglende havørn, trane og fiskeørn, mener en lokal ornitolog.
Uffe Rasmussen
Ny enestående, rig mosenatur og flere fugle.

Det kan meget vel blive resultatet af en aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten. Aftalen giver 45 millioner kroner til et større natur- og klimaprojekt i Store Åmose i Vestsjælland. Det skriver Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet i en pressemeddelelse.

I DOF Vestsjælland er den lokale ornitolog, Magnus Bang Hansen, begejstret for aftalen.

- Dette er en af de bedste fuglenyheder for mig som fuglekigger og for fuglelivet på Vestsjælland. Hvis man opnår de landskabsændringer, som er påtænkt, vil der opstå et natur- og fugleområde, der ikke er set magen til på Sjælland. Det har potentiale for at tiltrække storslåede fugle som ynglende trane, havørn og fiskeørn, men også isfugl, brushane, krikand, knarand, rødben, fiskehejre og mange mere almindelige ande-, vade-, rov- og spurvefugle. Jeg er overbevist om, at området i løbet af en årrække vil blive et af Sjællands mest populære fuglekiggersteder, siger Magnus Bang Hansen, som har været medlem af DOF i 64 år.

Genopretning af natur
Store Åmose ligger mellem Kalundborg, Holbæk og Sorø, og er udpeget til et af landets i alt 252 lokale naturbeskyttelsesområder, Natura 2000-områder, hvor Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte særlige naturtyper, truede arter og sjældne dyr og planter.

I perioden 2015-2017 vil regeringen sammen med SF og Enhedslisten afsætte 45 millioner kroner til et større natur- og klimaprojekt. De 45 millioner kroner kan genskabe dele af Store Åmose, der er et af Europas vigtigste moseområder, og dermed beskytte natur, klima og kulturhistoriske værdier bedre.

Naturgenopretningen tilgodeser det sjældne dyre- og planteliv i området. I alt kan der genoprettes et areal på ca. 270 hektar, hvilket svarer til knap 400 fodboldbaner.

Godt for klimaet
Store Åmose-området består bl.a. af mange lavtliggende arealer med et højt kulstofindhold, arealer, som i dag er drænet. Når tørvejorde drænes, tilføres de ilt, og der sker langsomt en ”afbrænding” af jorden, hvorved der udledes drivhusgasser til atmosfæren.

Ved at stoppe landbrugsdriften, afbryde dræn og fylde grøfter kan der genskabes en højere vandstand i området, så nedbrydning af tørvelaget standses. Dermed reduceres udledning af klimagasser.

- Store Åmose er vigtig for naturelskere, ornitologer og arkæologer. Men centralt står de klimaforbedringer, vi tager hul på med de 45 mio. kroner fra Klimapuljen. Hver en krone vil i sidste ende være med til at reducere Danmarks udledninger af kvælstoffer og drivhusgasser. Til gavn for os danskere og vores efterkommere, siger Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Pengene skal blandt andet gå til en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse og til at købe arealer. Projektet vil samtidig kunne gennemføre det forslag til en lokal naturplan for området, som blev sendt i offentlig høring før jul.

Der lægges i projektet vægt på dialog, frivillighed, lokal opbakning og medejerskab, da det kræver en høj grad af samarbejde mellem lokale lodsejere, kommuner og staten, hvis området ved Store Åmose igen skal fremstå som enestående og rig mosenatur.

Kontakt
Biolog i DOF. Knud Flensted: 21 24 22 75
Klimaministeriets pressechef Jesper Caruso, 41729184, jesca@kebmin.dk