Mindeord om Benny Gensbøl, Næstved

tirsdag 2. august 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Lørdag den 30. juli døde Benny Gensbøl. Han var en af de fornemste repræsentanter for dansk ornitologi og en fremragende fuglebogsforfatter og naturformidler. Benny Gensbøl var gennem 15 år næstformand for Dansk Ornitologisk Forening og blev i 2004 udnævnt til æresmedlem.
Christian Hjorth, Formand for Dansk Ornitologisk Forening
Benny Gensbøl gjorde sig tidligt bemærket som rejsende ornitolog med billeder og beskrivelser fra Lapland og Grønland.

I 1961 og 1963 studerede han i Lapland tredækkerens spil. Det blev til fine fotos og sjældne lydoptagelser og to artikler i Dansk Ornitologisk Forenings tidsskrift.

I 1964 deltog han i en ekspedition til Daneborg i Nordøstgrønland, hvor formålet var en omhyggelig kortlægning og optælling af fuglene i udvalgte områder. Det førte til både en stor afhandling i Meddelelser fra Grønland i 1970 og flere populære artikler fra hans velskrivende pen, og ikke mindst blev hans smukke fotos af grønlandske fugle starten på en karriere som fuglefotograf. Siden da blev det til utallige rejser i Norden, i Europa og i den vide verden. Derfra hjembragte Benny Gensbøl unikke billeder, lydoptagelser og inspiration til sine mange bøger om fugle.

I 1966 udgav han sin første bog ”Fuglene i vore skove”. Han var da kun 33 år gammel. Det blev indledningen til en enestående lang serie af bøger om fugle, om smukke naturområder, om fuglevennens have og om vinavl. Ja selv en fin børnebog om ”Uglen og ungerne” blev det til.
Hans egne lydoptagelser af fuglestemmer blev brugt i bogen ”Fuglestemmerne omkring os” med tre CDere. Benny Gensbøl spændte ufattelig vidt.

Hans bog om Europas rovfugle er oversat til 9 sprog. På europæisk niveau var han omgærdet af stor respekt som rovfugleeksperten.
En anden af Benny Gensbøls klassikere er ”Nordens fugle”, der selvfølgelig er udkommet på alle nordiske sprog.

Som forfatter og formidler gennem næsten 40 år gjorde Benny Gensbøl en uvurderlig indsats for at bringe glæden ved naturen og fuglene ud til danskerne. Benny Gensbøl er en af de allerstørste formidlere af dansk natur. Hans indsats har varig værdi. Drivkraften i hans imponerende arbejde var en stor nysgerrighed, en stærk trang til at formidle sine egne oplevelser og en arbejdsdisciplin, som det er de færreste forundt.

Benny Gensbøl blev medlem af Dansk Ornitologisk Forening 1955. I foråret 1987 blev han indvalgt i foreningens hovedbestyrelsen, samtidig med at jeg blev formand. Efter et års tid blev han næstformand og dermed indledte vi et samarbejde, der kom til at vare mere end 15 år. Han var en helt uvurderlig hjælp og støtte for formanden. Når han sagde ja til en opgave, kunne man være sikker på, at den blev udført til tiden og med kvalitet.

Som næstformand var han inspirator, igangsætter og selv deltager i nogle af foreningens mest succesfulde projekter i det seneste årti. Det gælder store projekter til gavn for havørn, hvid stork og de sjældne og truede ynglefugle.

Benny Gensbøl blev 71 år gammel. Trods plaget af svær sygdom det seneste 1½ år forsatte han sit arbejde med at nyrevidere sine to store værker ”Rovfuglene i Europa” og Nordens Fugle”. Den sidstnævnte lagde han allersidste hånd på så sent som dagen før sin død.

Bisættelsen fandt sted i Vejlø Kirke fredag d. 5. august.