Dødsfald: Lennart Pedersen, hb-medlem, leder af Projekt Ørn

torsdag 11. september 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det var med stort vemod, at DOF modtog beskeden om, at foreningens hovedbestyrelsesmedlem Lennart Pedersen, Stenløse, døde tirsdag den 9. september i sit hjem efter længere tids kræftsygdom, kun 66 år gammel.
Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening
Lennart interesserede sig for fugle stort set hele livet, og rigtig mange mennesker har nydt godt af hans store engagement og interesse for fuglene; ikke mindst på Danmarks mange gode træksteder, hvor fugle forår og efterår hastede forbi.

Lennart har gennem længere tid kæmpet mod sin kræftsygdom, men aldrig har vi hørt ham beklage sig, og hans vilje til livet var meget udtalt og inderlig.

Det var ikke sygdommen, der var i centrum, men fuglene og DOF.

Senest oplevede hovedbestyrelsen, at selvom sygdommen havde et solidt tag i ham, så han ikke fysisk kunne deltage i et HB-møde i Vejlerne, så ville han gerne være med fra sit hjem via Skype.
Han havde noget på hjerte og ville så gerne give udtryk for sin mening om et par af punkterne på dagsordenen.

Det illustrerer med al tydelighed, at DOF var en del af Lennart. Omvendt var han selv en institution i foreningen, og der blev lyttet, når Lennart havde noget på hjerte. Det skete ret tit.

De seneste to emner, som han var optaget af, var DOF’s navn og logo samt hans hjertebarn, DOF’s fuglestationer og fremtiden for disse. HB havde en god diskussion med en Lennart i godt humør på pc-skærmen, og han var skarp som sædvanlig.

Vi fornemmede vist alle, at han var glad for at have fået afleveret sine budskaber til os. Kun 11 dage senere forlod den gamle ørn os desværre alt for tidligt.

Mange af DOF’s medlemmer kendte Lennart som både venlig, jovial og hyggelig, men også en fuglekyndig med skarpe meninger, som han stille og roligt argumenterede for.

Mange DOF’ere, unge som ældre, har truffet ham på de mange fuglelokaliteter i Danmark, som Lennart jævnligt besøgte. Var der en sjælden fugl i sigte, var han som regel på pletten inden for få timer.

De fleste kendte ham som en meget engageret leder af DOF’s Projekt Ørn, som han var særligt optaget af. Han var en fornem fortaler for ørnenes ve og vel, og i forbindelse med Ørnens Dag, som han var primus motor for, nød mange godt af hans store viden og kærlighed til disse store fugle.

Lennart, der også var en glad spøgefugl, ville sikkert have hævdet, at det er hans fortjeneste, at vi i 2014 nu har over 50 par ynglende havørne i Danmark.

I al fald er det sikkert, at det var Lennart, der lige fra starten af Projekt Ørn var talsmand for, at der ud over beskyttelsen af ørnene også skulle være meget fokus på formidling af dem, så befolkningen kunne få et positivt syn på vores store rovfugle. Den tilgang har DOF fulgt lige siden.

Den store interesse, der er skabt de seneste to år i kraft af opsatte webkameraer, har Lennart en stor del af æren for.

Grundlæggende var Lennart en glad fuglekigger, der havde stor glæde af år efter år at være i felten sammen med gode venner og fuglene. Det var vigtige omdrejningspunkter for ham.

Lennart havde nogle gange holdninger, der afveg fra de fleste, men han holdt altid fast og argumenterede sagligt for sine meninger om, hvordan forskellige sager i DOF skulle håndteres.

Flere gange har vi længe efter måttet erkende, at han jo nok havde ret, selvom vi nødigt indrømmer det.

Han sad i DOF’s hovedbestyrelse i 15 år, og i en stor del af den periode også i Forretningsudvalget, hvor vi blandt andet nød godt af hans store kendskab til detailbranchen, når vi snakkede om Naturbutikken samt hans gode indsigt i økonomiske forhold.

Han var altid optaget af sikker og stabil drift og var konstruktiv, når der skulle spares og tænkes nyt.

Lennart var gennem mange år hovedbestyrelsens kontaktperson til det feltornitologiske miljø, hvor han havde et stort netværk, og i en længere årrække var han med i Feltornitologisk Udvalg, Fuglestationsudvalget og kontaktperson til det elektroniske meldesystem Bird Alarm. Desuden var han formand for DOF’s Hæderudvalg, der uddeler anerkendelse til medlemmer, som har gjort en særlig indsats for DOF eller fuglene.

Vi kommer til at savne Lennart iblandt os, og der er nu en tom plads i klitten ved Skagen, hvor han kom så tit, når han var i sit sommerhus tæt på.

Når jeg fremover ser en ørn sejle ud over Skagens Gren eller stryge forbi Gedsers pynt, vil jeg sende en kærlig tanke til Lennart, hist oppe.

Vi skal nok passe godt på dine ørne.

Lennart efterlader sig en datter og søn samt flere børnebørn.

Egon Østergaard
Formand for DOF

Begravelsen
Begravelsen finder sted fra Veksø Kirke onsdag den 17. september kl. 11.00. Alle er velkomne.
Lennarts familie har ønsket, at man i stedet for blomster til begravelsen støtter Projekt Ørn med et beløb på reg. 4180, kontonummer 4180-634932. Beløbet går ubeskåret til formålet.