Verdensarvens fugle forsvinder

tirsdag 2. september 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den danske del af Vadehavet er endelig udpeget af UNESCO som Verdensarvsområde. Den fornemme titel er en anerkendelse af årtiers indsats for at beskytte Vadehavets natur. Udpegningen er fejret med pomp og pragt, men samtidig er beskyttelsen af Vadehavets ynglefugle slået fejl, skriver bladet Fugle og Natur.
To ud af tre vibepar er forsvundet fra de privatejede dele af marsken siden 1996.

Bestanden af klyder i Vadehavet er mere end halveret siden 1990, hvor cirka 1000 par klyder ynglede i den danske del af Vadehavet.

For strandskaden ser det ikke bedre ud. På fastlandet er her kun en tredjedel tilbage, mens bestanden på Mandø og Rømø “blot” er halveret siden 1996.

- Det er foruroligende, at de ellers vidt udbredte og såkaldt almindelige arter forsvinder fra Vadehavsregionen, siger Marco Brodde, næstformand i Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

Hos den mere krævende store kobbersneppe er antallet af ynglepar forholdsvis stabilt, men fuglene koncentreres på meget færre områder. Siden 1996 er arten forsvundet fra halvdelen af de 34 områder i Vadehavet, hvor den tidligere ynglede.

SE 4 billeder: Klik på billedet af klyderne

Utilstrækkelig lov om naturbeskyttelse
Det er udviklingen i landbruget, der giver ynglefuglene problemer.

Tidligere var store områder af marsken afgræssede enge med et rigt fugleliv, men nu er køerne lukket inde i staldene, og marskengene bliver drænet og pløjet op.

- Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, der ellers beskytter enge, klitter, strande og heder mod tilstandsændringer, er ofte utilstrækkelig i Vadehavets marsk, da mange arealer slet ikke er paragraf 3-registrerede, siger Marco Brodde

- En nyere paragraf, der skulle beskytte Natura2000-arealer uanset deres øvrige status, viser sig desværre også ofte utilstrækkelig. Derfor kan man nu opleve vigtige Natura2000-områder, der dyrkes intensivt. De ynglefugle, som området oprindelig blev udpeget for, er forsvundet, konstaterer næstformanden i DOF.

Kontakt
Marco Brodde, næstformand i DOF, bor på Fanø, 30 35 16 37

Uffe Rasmussen
Journalist, DOF
Direkte: 33 28 38 43
Mail: uffe.rasmussen@dof.dk