Hjælp til hedehøgen

tirsdag 19. juli 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
For første gang nogensinde er danske hedehøge blevet ringmærket med farvede ringe, så de sjældne rovfugle kan aflæses på afstand. Aflæsninger af ringenes koder skal give os større viden om den truede hedehøg, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
Jan Skriver
15 unge hedehøge fra 5 kuld i det sydvestjyske er de seneste uger bliver ringmærket med blå farveringe, hvis individuelle koder skrevet med hvidt vil gøre det muligt at følge fuglenes færden i landskabet.

Det er første gang nogensinde, at hedehøge i Danmark bliver farveringmærket. Det sker som et projekt under Zoologisk Museum og som led i international forskning.

I Holland er hedehøge siden 1999 blevet ringmærket med gule ringe, der har sort skrift. I Niedersachsen i Tyskland er der siden 2004 benyttet røde eller grønne ringe, mens hedehøge i Polen i år vil blive ringmærket med orange ringe, som har sorte inskriptioner.

- Projektet er bogstaveligt talt grænseoverskridende. Vi tror, at der er en tæt forbindelse mellem de ynglende hedehøge ved Vadehavet, og det vil aflæsninger kunne dokumentere. Hele projektet handler om at skaffe mere viden om hedehøgene, så vi bedre kan beskytte en af vort landskabs smukkeste, men desværre også mest truede rovfugle, siger ornitologen Lars Maltha Rasmussen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) medarbejder ved "Projekt Hedehøg" og ansvarlig for Zoologisk Museums ringmærkning af arten.

I Projekt Hedehøg er der indgået en samarbejdsaftale mellem Skov- og Naturstyrelsen og DOF, Dansk Landbrug, Ribe Amt og Sønderjyllands Amt. Aftalen skal gennem registrering og information sikre en bedre beskyttelse af hedehøgen, der står på en liste over fuglearter i EU, som har brug for en målrettet beskyttelse.

- De fleste hedehøge yngler i dyrkede marker med raps, vinterbyg eller vinterhvede, så det er helt afgørende for artens ynglesucces, at landmændene i dens leveområder bidrager til beskyttelsen, siger Lars Maltha Rasmussen.

- Landbruget fortjener ros i projektet. En landmand sydøst for Skærbæk kontaktede i maj Sønderjyllands Amt for at fortælle om ynglende hedehøg i hans vinterbyg. Der viste sig at være to reder på marken, som skulle have været høstet, inden ungerne var flyvefærdige. Desværre tog en ræv begge kuldene, og landmanden gav udtryk for "en mærkelig tom fornemmelse efter den oplevelse". Sådan noget er med til at vise, at der er vilje til at værne om de sjældne hedehøge, siger Lars Maltha Rasmussen.

I løbet af den kommende uge håber han at farveringmærke yderligere to kuld hver med fire unge hedehøge.

- I år har der været cirka 25 ynglepar af hedehøge i Syd- og Vestjylland. Godt halvdelen af parrene har dog opgivet af forskellige årsager, blandt andet har blæst og kulde i dagevis i begyndelsen af ynglesæsonen ikke været godt for en steppefugl som hedehøgen. Ynglefacit i år ser ud til at blive 9 par, der fostrer omkring 30 unger, siger Lars Maltha Rasmussen.

Aflæsninger af ringmærkede hedehøge bør rapporteres til:

Ringmærkningscentralen,
Zoologisk Museum,
Universitetsparken 15,
2100 København Ø.
Tlf. 35 32 10 29
Email: ringing@snm.ku.dk

Lars Maltha Rasmussen,
Vester Vedstedvej 123,
Vester Vedsted.
6760 Ribe.
Tlf. 75 44 66 04
Email: larsmaltha@mail.dk

Læs mere om hedehøgen her.