Solsorten er den mest almindelige fugl

tirsdag 29. april 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Solsort, bogfinke og sanglærke er de tre talrigeste arter i Danmark. Vi har fået 12 nye arter, viser ny opgørelse.
Solsorten er stadig Danmarks talrigeste ynglefugl, mens bramgåsen er den fugleart, som er i størst fremgang herhjemme.

Det viser en ny opgørelse over Danmarks ynglefugle, som Dansk Ornitologisk Forening har lavet sammen med Aarhus Universitet og Naturstyrelsen.

Det skriver DOF's blad, Fugle og Natur.

Lige nu er 1,7 millioner par solsorte i gang med ynglesæsonen i Danmark.

Det samme er 1,3 mio. par bogfinker og 700.000 par sanglærker.

De tre arter topper en ny ”hitliste” over Danmarks mest almindelige ynglefugle.

På de næste pladser i top ti følger musvit, grønirisk, gråspurv, skovspurv, munk, tornsanger og gulspurv, alle arter med over 300.000 ynglepar i Danmark – se tabellen nederst.

SE BILLEDER af alle arterne på DOF's Facebook-side her

Skestork, blåhals og vandrefalk går frem
Samtidig er det gjort op, hvilke fuglearter der har haft størst fremgang i Danmark de senere år.

Her er bramgåsen i top. Den smukke sort-hvide gås ynglede slet ikke i Danmark for 15 år siden. Nu er der mere end 2000 par.

På de næste pladser følger andre nyligt indvandrede arter som skestork, blåhals, sorthovedet måge og vandrefalk.

I alt yngler 173 fuglearter i Danmark.

12 nye arter
Vi har fået 12 nye fuglearter siden 1980, mens kun 2 arter er forsvundet (se nedenfor).

Ynglebestanden af 28 fuglearter er mere end halveret, mens 30 arter er mere end fordoblet de sidste 30 år.

Det fremgår alt sammen af den ny, omfattende vurdering af Danmarks ynglefuglefauna, som Dansk Ornitologisk Forening har lavet i samarbejde med DCE/Aarhus Universitet og Naturstyrelsen.

Resultaterne er leveret til Europakommissionen og til organisationen BirdLife International, hvor analyserne skal danne grundlag for en stor samlet status over fuglelivet i Europa, Birds in Europe III.

Yderligere oplysninger
Biolog Knud Flensted, DOF 21242275

Danmarks talrigeste ynglefugle
1. Solsort 1.700.000
2. Bogfinke 1.300.000
3. Sanglærke 700.000
4. Musvit 700.000
5. Grønirisk 500.000
6. Gråspurv 490.000
7. Skovspurv 450.000
8. Munk 440.000
9. Tornsanger 320.000
10. Gulspurv 310.000

Danmarks 10 mest almindelige ynglefugle i 2011. Bestandsstørrelsen er estimeret ud fra punkttællinger i ynglesæsonen og tidligere estimerede bestandsstørrelser fra forrige statusrapport, også kendt som Birds in Europe II. Bestandsstørrelserne er minimumsværdier og angivet i ynglepar.

Indvandret til Danmark siden 1980
Blåhals, bramgås, fiskeørn, fyrremejse, havørn, kongeørn, perleugle, rødhovedet and, skestork, sorthovedet måge, stor hornugle, vandrefalk

Forsvundet fra Danmark siden 1980
Høgesanger, urfugl