Rovfugle flytter til storbyen

mandag 28. april 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Rovfugle dropper i stigende grad landlivet til fordel for en mere tjekket tilværelse som urban cool i byerne
Den meget omtalte flugt fra land til by sker også i rovfuglenes verden.

For 40 år siden begyndte spurvehøgen at yngle i København. Nu er der op mod 50 par.

Musvågen er netop begyndt at yngle tæt på storbyen i Utterslev Mose.

Vandrefalken, verdens hurtigste jæger, bor og jager fast i både Århus og København og kommer forhåbentlig til at yngle i kasser, som DOF har sat op.

SE VIDEO: Vandrefalke får nye kasse på ølsilo

Tyske duehøge flytter til byen
Endnu mere fart i urbaniseringen hos rovfugle er der i tyske storbyer tæt på Danmark.

I Berlin yngler der nu omkring 100 par duehøge, lige så mange musvåger og flere par havørne, skriver bladet Fugle og Natur, der kommer til medlemmerne af DOF i disse dage.

Masser af duer, krager og rotter – og næsten ingen forfølgelse. Hvorfor skulle rovfugle egentlig ikke foretrække livet i en hovedstad frem for de af og til barske vilkår i skovene?

- Duehøgen er generelt i tilbagegang i Tyskland lige som i Danmark, men i storbyerne Berlin og Hamborg er situationen helt modsat, siger Ole Friis Larsen, hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening og bosat i Berlin i perioder.

- Tyske ornitologer siger spøgefuldt, at duehøgen er lettest at kende på, at man aldrig ser den. Men sådan er det ikke i metropoler som Berlin og Hamborg, hvor masser af rovfugle har droppet landlivets trængsler til fordel for en mere tjekket tilværelse som urban cool, siger den danske ornitolog.

- Bestanden ude på landet er halveret de seneste 20 år. Ornitologer i rovfuglebeskyttelsesgrupper finder jævnligt giftdræbte duehøge og ulovlige fælder i skovene, men ikke i Berlin. Millionbyen er derfor blevet et fristed for rovfugle.

- Bestanden af duehøge er vokset fra ganske få par i 1970’erne til nu omkring 100 par. Efterhånden er alle byens skove, parker, kirkegårde, godsbaneterræner og øde industriområder besat af duehøge og andre rovfugle. Nye par etablerer sig nu i træer i baggårdshaver og grønne områder mellem store boligblokke, fortæller Ole Friis Larsen.

Duehøg tager duer og krager i byen
Duehøgen er en stor, kraftig rovfugl med et vingefang på op til 130 centimeter.

Den er en dygtig jæger og kan tage bytte op til fasanstørrelse. Trods fredning sker der stadig ulovlig bekæmpelse af duehøge, både i Tyskland og Danmark, men i storbyerne kan den imponerende rovfugl altså finde fred.

De kommende år vil vise, om udviklingen i tyske storbyer fortsætter i Danmark.

Det vil i så fald betyde, at de talrige duer, råger, krager og skader i byerne bliver udsat for naturlig bekæmpelse.

De er nemlig duehøgens foretrukne byttefugle i storbyerne.

Yderligere oplysninger

Ole Friis Larsen, 40918071
Biolog Knud Flensted, DOF, 21242275