Havlitter haster mod arktiske ynglepladser

tirsdag 22. april 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Med Østersøen som motorvej går et tusindtalligt træk af dykænder, der har holdt vinter i vores farvande, i april mod nord. Havlitterne skal til Nordrusland, hvor foråret så småt er kommet og har tøet ændernes yngleområder op
Jan Skriver
Hvis man i denne tid færdes ved Danmarks sydøstligste kyster og tager sig en havudsigt fra et højtliggende punkt i terrænet, skulle der være en god chance for at få flokke af havlitter i kikkerten.

De små hurtige havænder er i fuld gang med forårets træk, der via Østersøen vil bringe dem til deres vidt strakte yngleområder i Skandinavien og den vestlige del af Nordrusland.

- De fleste havlitter, der i Danmark bliver set fra land, registreres fra midt i marts og ind i april, så ænderne stort set er væk fra vores farvande i maj, siger biologen Ib Krag Petersen, der på vegne af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, sammen med sin kollega Rasmus Due Nielsen leder de nationale tællinger af fugle langt til havs.

Flyver i små flokke
Tællingerne finder sted fra fly, og de tegner blandt andet billedet af havlittens foretrukne fødesøgningsområder og rastepladser i de danske farvande.

- Sydkysten af Ærø, Sydlangeland, Gedser, Møn og Dueodde på Bornholm er de bedste lokaliteter i Danmark, hvis man vil se havlitter, der i småflokke flyver mod øst på denne tid af året. Hvis man er meget heldig at opleve en helt blikstille forårsdag på Østersøen, kan man visse steder opleve store flokke af havlitter, hvis lyde slår en helt særlig stemning an. Men i reglen ser man kun ænderne på lang afstand, siger Ib Krag Petersen.

Det årlige mønster for havlittens forekomst i Danmark viser, at arten ankommer meget sent ud på efteråret til vores farvande, og det er som regel først i januar-februar, at man lægger mærke til de stadigt voksende koncentrationer i de bedste områder.

- Mønsteret er, at havlitterne i stigende grad flokkes i løbet af januar-februar og begyndelsen af foråret. Indenfor de danske grænser er den østlige del af Østersøen og Rønne Banke sydvest for Bornholm artens absolut vigtigste danske vinterkvarterer, men også i Aalborg Bugt sydvest for Læsø er der en del havlitter, siger Ib Krag Petersen.

Kan dykke ned til 100 meter
Havlitten er i stand til at dykke ned til omkring 100 meter efter sin føde, men den har det tilsyneladende bedst med at søge føde på havdybder mellem 20 og 40 meter.

- Mens ederfuglen kan æde blåmuslinger og hjertemuslinger på 4-5 centimeters længde, så tager den noget mindre og mere spinkle havlit kun muslinger på cirka 1 centimeter. Den er også i stand til at jage krebsdyr og småfisk i vandsøjlen, fortæller biologen.

Havlitten har geografisk set en enorm yngleudbredelse. Arten findes hele Polarcirklen rundt på Den nordlige Halvkugle, og der er flere bestande med forskellige vinterkvarterer.

Østersøen anses for et af havlittens vigtigste farvande, der lægger vintervande til den bestand i den vestlige del af Rusland, som skønnes at tælle et par millioner fugle.

En stor del af dem samles netop nu i Riga-bugten, inden sidste etape mod de arktiske yngleområder i nordøst går i gang.

Yderligere oplysninger

Ib Krag Petersen, biolog
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Tlf. 87 15 88 56 – 24 21 16 14

Dansk Ornitologisk Forening,
Tlf. 33 28 38 00