Traner trukket til træf

onsdag 2. april 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Hundredtallige flokke af traner er de seneste uger fløjet nordpå over den østlige del af Danmark. Netop nu er flere end 20.500 traner forsamlet i transit ved Hornborgasjön øst for Göteborg, hvorfra tranerne snart vil flyve mod deres ynglepladser i nord. Der kan dog fortsat være rejsende efternølere over Sjælland, så kig efter kiler af trækkende traner og lyt efter himmelens trompeter.
Jan Skriver
Vinde fra syd og øst har den seneste uges tid fået store antal af trækkende traner til at flyve ind over Københavnsområdet og Nordsjælland på deres vej mod nord.

SE KORT VIDEO MED TRÆKKENDE TRANER

De bredvingede trækfugle med de trompeterende stemmer har haft kursen mod deres klassiske forårsrasteplads Hornborgasjön i Västergötaland øst for Göteborg, hvor der netop nu er forsamlet mindst 20.500 traner.

Den store lavvandede sø med dens vidtstrakte rørskove og nabolagets marker og enge er de dansende og trompeterende fugles centrale stoppested inden sidste etape mod ynglepladserne i de øde skovmoser mod nord.

Sidste år var vinteren lang og hård, så trækket af traner over den østlige del af Danmark var forsinket og ikke så koncentreret mod slutningen af marts, som det er tilfældet efter milde vintre.

I 2013 var tranernes dans ikke så lang en forestilling som i årene forinden, og antallet af traner ved Hornborgasjön kulminerede 14. april med 13.500 fugle.

I år, da tranerne meget tidligt på sæsonen er fløjet nordpå mod Hornborgasjön, trækker det op til en rekordstor forsamling i løbet af den næste gode uges tid.

Da kan rekorden fra 3. april 2012, da der blev noteret 26.500 traner ved søen, blive slået til glæde for et mindst ligeså talstærkt publikum af turister langvejs fra.

Hornborgasjön er et af Europas mest berømte udflugtsmål for fugle- og naturelskere, som ønsker at se en af verdens højeste fugle danse og trompetere i kådhed.

Det er dog ikke kun Hornborgasjön, der i denne tid tiltrækker tusinder af traner. I Pulken ved Kristianstad i Skåne bare to timers bilkørsel fra København kan man opleve tusindtallige flokke af rastende traner netop nu.

Kig op, der kommer traner i øst
De næste dages vinde fra øst vil fortsat give danskere i den østlige del af landet mulighed for at opleve efternølere af traner på vej mod deres svenske rastepladser.

Rejsemønsteret er, at fuglene bruger halvøen Rügen i Tyskland som springbræt over Østersøen mod den svenske østersøkyst.

Hvis vinden er i sydøst, vil vinddrift forskyde trækket over Østersøen vestpå, og så er der noget nær garanti for tranetræk over den østlige del af Sjælland. Derimod vil vestlige vinde sprede trækket mere, så færre traner flyver over Danmark.

I vinde fra øst og sydøst kan der traditionelt ses traner over Falster, Møn, Sydsjælland, Østsjælland, Københavnsområdet og ikke mindst Amager og flere steder i Nordsjælland.

Særligt mange traner forlader i østlige vinde den nordsjællandske kyst og trækker ud over Øresund ved Gilbjerghoved, Hellebæk eller Helsingør.

Tranerne trækker som regel i flokke fra en halv snes fugle til 100 individer sammen. De flyver ofte i rækker eller kiler i stil med gæs.

I reglen letter tranerne fra Rügen sidst på morgenen, og når Sjælland omkring middag. Ofte kulminerer trækket over Københavnsområdet og Nordsjælland mellem klokken 15 og 17. Da er termikken, de lune opadstigende luftstrømme, som kan bære de bredvingede svæveflyvere nordpå, størst.

Traner har for vane at standse deres målrettede rejse, hvis de når et højdepunkt i landskabet. Da kan de begynde at kredse over en bakke eller en skov, mens de trompeterer med deres rullende stemme, der er ophav til fuglens latinske navn: "Grus grus".

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
tlf. 33 28 38 00