Fuglefolk flytter helikoptere over beskyttet sø

onsdag 19. marts 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Skal man reagere på, at helikoptere fra Flyvevåbnet flyver lavt over en sø, der er beskyttet område? Ja, mente en beboer ved Mossø. Han gik til DOF for at få hjælp i sin kamp for fuglene. Og så skete der noget.
Uffe Rasmussen
Det var ikke just tonstunge fugle af metal, som Mossø ved Skanderborg blev udpeget til internationalt beskyttelsesområde for at beskytte.

Ikke desto mindre var det helikoptere fra Flyvevåbnet, der fløj så lavt over søen med sangsvaner, havørn og rørhøg, at det fik en lokal beboer ved Mossø til at fare i flint.

Pædagog Lars Erdmann bor ved bredden af Mossø. Han har oplevet, at flyvevåbnets helikopter flyver over søen i cirka 300 meters højde mange gange om måneden.

- Gennem cirka et år har de også fløjet lavt 6-7 gange i 30 – 60 meters højde. Det har undret os meget, at de har gjort det gennem et internationalt fuglebeskyttelsesområde, som Mossø er, siger Lars Erdmann.

Søgte hjælp hos DOF
Det gentog sig en morgen for 14 dage siden, og så fik Lars Erdmann nok. Han valgte at tage kampen op mod det danske flyvevåben, men valgte også at henvende sig til Dansk Ornitologisk Forening, DOF, for at få faglig støtte.

Biolog, Knud Flensted, fra DOF skrev straks til Flyvertaktisk Kommando, FKT, og bad om, at helikopterne som minimum undlod at flyve lavere end 300 meter over Mossø af hensyn til det sårbare fugleliv.

- Det er absurd og i strid med Statens forpligtigelser til at tage særligt hensyn til fuglelivet og naturen i Natura 2000-områderne, at Flyvevåbnets helikoptere skal træne i så lav højde over Mossø, siger Knud Flensted.

Mossø er udpeget som Natura 2000-område og skal derfor beskyttes særligt. Området er levested for flere sårbare yngle- og rastefugle, som havørn, rørhøg, sangsvane og adskillige andre arter af vandfugle.

Så skete der noget
Flyvertaktisk Kommando, FTK, påpeger blandt andet, at træning, herunder flyvning i lav højde over vand, er et vigtigt element i den samlede træning for helikopternes besætninger og er af stor betydning for flyvevåbnets evne til at løse opgaver, både herhjemme og i forbindelse med internationale operationer.

Alligevel skriver FTK i en mail til DOF og Lars Erdmann:

”Flyvertaktisk Kommando, FTK, har besluttet at ændre den faste lavtflyvningsrute, således at denne ikke går ind over Mossø. Vi håber på, at ovenstående ændring af ruten kan medvirke til at beskytte det støjfølsomme naturområde ved Mossø.”

I en mail til DOF skriver FTK yderligere:

"Som udgangspunkt har vi et ønske om, at vores flyvninger skaber mindst mulig gene for både mennesker og dyr. Vi gør, hvad vi kan, for at minimere støj og gener i forbindelse med vores flyvninger. I den konkrete sag om overflyvning af Mossø har vi vurderet, at det ikke har nogen operative konsekvenser at flytte vores lavtflyvningsrute."

Den besked glæder Lars Erdmann ved Mossø.

- De lavtgående flyvninger er stoppet, og det var mit mål. For det var helt ude i hampen at flyve der. Men så sent som i går kom de over i 300 meters højde som altid, siger han.

Reager, hvis du ser et behov
Også Knud Flensted i DOF er glad for den hurtige ændring fra FTK.

- Umiddelbart lover FTK at overholde de civile flyveregler, altså at de vil flyve højere end 300 meter over Mossø. Det gør en stor forskel for fuglene, at helikopterne ikke længere går ned under 300 meter. Men jeg ville da ønske, at de kunne flyve uden om Natura 2000-områderne, især her i yngletiden, siger Knud Flensted, biolog i DOF.

Han sender en stor tak til den lokale beboer, Lars Erdmann, som reagerede på de lavtflyvende helikoptere.

- Det er et godt eksempel på, at vi kan gøre en forskel for fugle og natur, når vi får en henvendelse fra en person, der mener, der er et problem, vi skal have løst. Så det kan betale sig at handle, siger Knud Flensted.

Kontakt

Knud Flensted, biolog, DOF 21 24 22 75

Uffe Rasmussen, journalist, DOF
33 28 38 43