Ugens vinterfuglested: Tystrup-Bavelse Søerne

søndag 23. februar 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Tystrup-Bavelse Søerne på Midtsjælland er af international betydning for troldand, sædgås og sangsvane, der overvintrer her med mange andre ænder og gæs. Havørn og andre rovfugle ses vinteren igennem.
Joy Klein
Tystrup Sø er en af Sjællands større søer, med en vandflade på 660 ha og en maximumdybde på næsten 22m.

Den ligger i en tunneldal der blev dannet under den sidste istid. Søen gennemstrømmes af Susåen og er forbundet med den mindre Bavelse Sø, der er knap 9 meter dyb. På grund af søernes relativt store dybde samt de talrige kildevæld på bunden er vandet længe om at fryse til om vinteren, og mange andefugle benytter de isfri våger.

Omkring søerne er landskabet bakket med landbrug og store skove. I den nordlige ende af Tystrup Sø ligger Tamosen: en tidligere tørvegravningslokalitet, der nu består af 3 småsøer samt ferske enge der afgræsses om sommeren. Om vinteren bliver mosen tit oversvømmet.

Hvad kan du se
Om vinteren er der et rigt fugleliv ved søerne, med tusindvis af rastende svaner, gæs og ænder.

Af svaner ses knopsvane og sangsvane, og af gæs ses især grågås men også større flokke af sædgås, blisgås, canadagås og bramgås. Gæssene flyver til og fra overnatning på søerne, især ved Bavelse, eller græsser på markerne.

Troldand er den talrigeste andeart ved søerne om vinteren efterfulgt af gråand, men der ses også pibeand, taffeland og hvinand. Desuden raster her toppet lappedykker, lille skallesluger, stor skallesluger og mange blishøns.

Der er gode chancer for at se havørn over søerne og blå kærhøg, duehøg, musvåge og fjeldvåge er regelmæssige gæster.

I skovene finder man de sædvanlige vintersmåfugle som mejser, finker og spætter, men også mere usædvanlige fugle som ravn, der tit ses flyve over skovene, og stor tornskade, der holder til i lysningerne i skoven.

Med held kan man spotte en vandstær ved et af vandløbene, eller en isfugl ved Tamosen eller ved Susåens udmunding.

Sådan kommer du dertil
Rute A157 mellem Sorø og Skælskør passerer nordenden af Tystrup Sø. Der er en del raste- og P-pladser omkring søerne. Skovveje og stier fører ned til søerne, især på nordsiden. Der er fire gode udsigtspunkter, nemlig skjulen ved Tamosen, der kan nås fra P-pladsen ved Suserup Gård; Møllesø, der kan nås fra P-pladsen ved Kongskilde Friluftsgård; Hørhaven på vestsiden af Tystrup Sø; samt stien der går fra P-pladsen ved kirken i Bavelse og langs med Bavelse Sø.

Det anbefales at finde udsigtspunkter og P-pladser ved at bruge Google-kortet, der kan findes under artiklen om Tystrup-Bavelse Søerne i serien ”Danske fuglesteder”. Klik på link til højre for at komme ind på siden.

Nu kan man høre flere og flere sanglærker der trækker forbi, og de andre forårsgæster følger nok snart efter. Derfor afslutter vi vores serie om vinterfuglesteder, men håber at den har givet inspiration til nogle gode ture i vinterlandskabet.