Se havets alke fra land

tirsdag 18. februar 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Hvis landkrabber vil opleve den pingvinlignende alk, må de opsøge lokaliteter, hvor havet er dybt og rigt på fiskestimer helt tæt på kysten
Jan Skriver
Det er de færreste mennesker forundt at opleve alkene tæt på i vinterhalvåret, for de er meget knyttet til det åbne hav i langt størsteparten af den tid, de opholder sig i de indre danske farvande fra november til det tidlige forår.

I reglen er det kun skadede og nødstedte alkefugle, der måske har olie i fjerdragten, som bliver set helt tæt på land.

Men der er flere lokaliteter, hvor man tørskoet fra land vil kunne se alkene den næste tid, siger havfugleeksperten Ib Krag Petersen fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

- Vi har konstateret, at den nordlige del af Lillebælt særligt ud for Strib nord for Middelfart er et godt sted at observere alke. Her er der efter alt at dømme godt med fisk, og så er der dybt meget tæt på land. Der skal en vis havdybde til, før alkene finder sig til rette, siger biologen.

Også Ebeltoft Vig på Djursland huser pæne antal af alke, som fisker relativt tæt på land.

I det hele taget er Jyllands næsetip et hot spot, hvis man vil se alke på træk.

Oplev alke i tusindvis
Både i 1988 og 1989 blev der på visse vinterdage noteret et sted mellem 100.000 og 120.000 alke, der trak forbi klinten ved Fornæs, Djurslands østligste spids nord for Grenå.

- Disse kolossale træktal skyldes formentlig vejrmæssige fænomener, hvor fuglene i løbet af kort tid skifter fourageringsområder. Det er ikke til at forudse, hvornår man igen vil kunne opleve så massive trækbevægelser, siger Ib Krag Petersen.

Det ligger derimod mere fast, at man fra midt i februar og et godt stykke ind i marts på gavmilde dage vil kunne opleve alke i tusindvis runde Grenen og Skagen. I lange bånd vil alkene flyve mod en ny ynglesæson.

Yderligere oplysninger

Ib Krag Petersen, biolog
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Tlf. 87 15 88 56 – 24 21 16 14

Dansk Ornitologisk Forening
Tlf. 33 28 38 00