Tejsten yngler på Sprogø

fredag 1. juli 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den smukke og sjældne tejst yngler for første gang på Sprogø i Storebælt, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Sprogø er dermed en af artens sydligste ynglepladser i verden. Kun i Irland yngler arten lidt sydligere
Tine Stampe
Det var DOF's biolog Knud Flensted og Palle Nygaard fra A/S Storebælt, der på en besigtigelse på Sprogø torsdag den 30. juni 2005 fandt mindst tre par ynglende tejster på øen. Sidste år blev der set enkelte tejster ved Sprogø i yngletiden, men der er aldrig tidligere med sikkerhed fundet ynglepar.

Tejsten er en meget smuk alkefugl med næsten helt sort fjerdragt og hvide felter på vingerne. Når tejsten står på land kan man se de strålende koralrøde ben. Føden består hovedsagelig af fisk, navnlig tangspræl er et vigtigt byttedyr. ”Hvis bestanden får godt fodfæste på Sprogø, og hvis der viser sig at være rigeligt med føde, så kan bestanden vokse yderligere. Der er tilsyneladende en del gode ynglesteder på øen”, siger Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening.

Nogle af tejsterne yngler i kystskrænterne på den gamle del af Sprogø (2-3 par), og 1-2 par yngler mellem de store granitsten langs kysten på den nye del af Sprogø.”Hvis man bruger øjnene godt og er lidt heldig, kan man se de smukke tejster ligge på havet ud for Sprogø, når man passerer Sprogø i tog eller bil,” fortæller Palle Nygaard fra A/S Storebælt.

”Sprogø er et godt ynglested for tejst, fordi der er gode redemuligheder uden adgang for ræve og andre rovdyr”, fortsætter Knud Flensted. ”Desuden er Sprogø et fredeligt ynglested for tejster og andre fugle, der ikke accepterer menneskelige forstyrrelser på ynglepladsen. På Sprogø yngler også en lang række andre specielle kystfugle, bl.a. stormmåge, sildemåge, sølvmåge, svartbag, hættemåge, dværgterne, havterne, troldand, toppet skallesluger og edderfugl.”

I Danmark er tejsten en sjælden ynglefugl. Der er kun ca. 1100 ynglepar og over 75% af bestanden yngler på Hirsholmene og andre småøer mellem Læsø og Frederikshavn.

For yderligere oplysninger:
Biolog Knud Flensted, DOF, mobil 21242275