Surfere skræmmer sårbare søfugle

tirsdag 28. januar 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Windsurfing og kitesurfing bør helt forbydes i Vandet Sø i Nationalpark Thy, mener Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) lokalafdeling i Nordvestjylland. Det er hasardspil med både trækfugle og ynglefugle, at en ny fredning giver surfere lov til at surfe på store dele af søen
Jan Skriver
Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) lokalafdeling i Nordvestjylland har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over en ny fredning, der året rundt giver surfere mulighed for at sætte sejl og stævne ud på den østlige del af Vandet Sø i Nationalpark Thy.

- Hundreder af rastende trækfugle som troldænder, taffelænder, hvinænder og blishøns vil blive skræmte og flygte, hver gang der bliver surfet på søen. Og i yngletiden risikerer sjældne ynglefugle som rørdrum og rørhøg at blive forstyrret af de blafrende sejl, der giver uro i store dele af området, siger Karsten Hansen, der er formand for DOF Nordvestjylland.

- Surfing med blafrende sejl bør være forbudt på hele søfladen i et område som Vandet Sø, der er en vigtig del af Danmarks første nationalpark, og som fuglemæssigt spiller tæt sammen med den nærliggende og meget fuglerige Nors Sø, siger Karsten Hansen.

Havørn og fiskeørn jager i søen
Sammen med Nors Sø udgør den 480 hektar store Vandet Sø en af Danmarks vigtigste rastepladser for den sjældne nordiske lappedykker, som fouragerer i søerne, der er blandt de reneste i hele landet.

Også fiskeørn og havørn, der er ved at etablere sig som ynglefugle i området, hører til de arter, som risikerer at blive skræmt af surfere. De store rovfugle jager i perioder regelmæssigt i Vandet Sø.

Desuden er trane et af de faste indslag i søens natur. Og der bliver jævnligt observeret odder i de områder, hvor surferne ifølge den ny fredning må færdes.

Legeplads for surfere
Vandet Sø fungerer blandt surfere som en slags børnehave for brætsejlere, der ikke er så trænede, at de kan klare de meterhøje bølger i Vesterhavet ud for Klitmøller, der ligger få kilometer fra Vandet Sø. Blandt surfere kaldes Klitmøller det kolde Hawaii.

- Særligt i blæsende vejr valfarter mange surfere til Vandet Søs rolige vande og beskyttende geografi, men sejladsen med de blafrende sejl, der giver trafik på kryds og tværs, skræmmer og stresser de mange fugleflokke. Vi synes, det er forkert, at Vandet Sø med sine sjældne og sårbare fuglearter skal fungere som legeplads for windsurfere og kitesurfere, siger Karsten Hansen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Dansk Ornitologisk Forening, (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Karsten Hansen, formand DOF Nordvestjylland
Tlf. 40 47 89 24