Ugens vinterfuglested: Ulvedybet

mandag 20. januar 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ulvedybet er en af Nordjyllands bedste fuglelokaliteter om vinteren med flokke af rastende svaner, gæs, ænder og skalleslugere.
Joy Klein
Ulvedybet er en inddæmmet arm af Limfjorden, der er afskåret fra Gjøl Bredning af et dige. Det består af en lavvandet brakvandssø med nogle små øer og holme og med en meget stor rørskov. Søen er omgivet af enge med flere små søer og moser.

Hvad kan du se
Området Ulvedybet/Nibe Bredning er af international betydning for de tre svanearter knopsvane, sangsvane og pibesvane. Svanerne ankommer sent efterår og fouragerer på markerne nord for Ulvedybet vinteren igennem.

Større flokke af gæs og ænder benytter området og holder til både i Ulvedybet og ude på Limfjorden. Af gåsearter ses kortnæbbet gås, grågås, canadagås og knortegås og af ænder især pibeand, krikand, gråand og hvinand.

Blishøne kan også optræde i større flokke. Både lille og stor skallesluger er regelmæssige gæster, små flokke af storspove fouragerer her om vinteren og fiskehejre er her hele året rundt. Med held kan man se snespurve på dæmningen.

Musvåge er i området hele året igennem og om vinteren ses blå kærhøg med jævnt mellemrum samt fjeldvåge af og til.

Sådan kommer du dertil
Ulvedybet ligger syd for A11 mellem Åbybro og Brovst og kan nås fra Gjøl eller fra Hammershøj. Man kan parkere i den østlige ende af dæmningen ved Bjerget, der er en lille bakke, hvorfra der er en fin udsigt over området.

I vestenden af dæmningen er der et fugletårn, hvor man kommer tæt på de fugle, der holder til i det lavvandede område i det sydvestlige hjørne af søen. Man kan også komme ud til et pumpehus ved at køre på nogle grusveje nord for Ulvedybet. Herfra er der god udsigt over rørskoven og der er mulighed for at se blå kærhøg gå til overnatning.

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Ulvedybet i serien ”Danske fuglesteder”. Her kan man finde flere oplysninger om området samt link til Google-kort.

Selv om det er vinter, behøver man ikke at gå glip af fugleoplevelser!

I januar og februar bringer vi en serie om ”Ugens vinterfuglested” med omtale af nogle lokaliteter spredt omkring i landet hvor der er gode muligheder for at se på fugle i vintermånederne.

For at læse om andre spændende fuglelokaliter – også steder, der er bedst på andre tidspunkter af året – kan man klikke på knappen ”Danske fuglesteder” på forsiden af DOFs hjemmeside.