Stormvejr sender dværgmåger ind i havne

torsdag 9. januar 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En vinter med stærke storme har givet godt med dværgmåger, særligt ved Vestkysten. Der er formentlig set flere hundrede af de små måger de senere uger. I mange havne kan man få nærkontakt med de graciøse dværge, som normalt holder vinter langt til havs
Jan Skriver
Elegant nipper dværgmågen af den brusende brænding. Verdens mindste måge æder om vinteren af alt godt fra havet, og normalt tilbringer den de mørke måneder langt til havs.

Men denne januar er der observeret særligt mange dværgmåger langs Vestkysten af Jylland og i en lang række havne, hvor mågerne søger føde i roligt vand.

Fra Esbjerg over Blåvand til Thorsminde, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals og Skagen og er der på det seneste set flokke af dværgmåger, og de fleste er voksne fugle med deres karakteristiske sorte vingeundersider.

Også i Kattegat og på Sjælland er der set dværgmåger på det seneste.

Det er usædvanligt, for de små måger med de mørke vingeundersider holder normalt vinter langt til havs.

Dværgmågen, der yngler ved søer og beskyttede brakvandslaguner, har sine største ynglepladser i Rusland, Finland og Nordsverige. Den lille måge forvandler sig efter yngletiden til en oceangående art.

De dværgmåger, der i øjeblikket opholder sig i de danske farvande og langs mange af vores kyster, er formentlig fugle fra overvintringskvartererne ud for De britiske Øer.

Mågerne er kort og godt blæst til Danmark med de seneste ugers kraftige sydvestlige vinde. Den britiske vinterbestand af dværgmåger er skønnet til at tælle cirka 1.000 fugle. Farvandene omkring Storbritannien er Nordeuropas nordligste vinterkvarter for dværgmåger.

Størsteparten af de skandinaviske, russiske og sibiriske dværgmåger holder vinter på Atlanterhavet ud for Europa. En lille delbestand på måske bare få hundrede dværgmåger er fundet overvintrende i den sydlige del af Østersøen.