Fuglevenner jubler over ny naturfond

onsdag 27. november 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den bedste nyhed for naturen i rigtig mange år. Det er reaktionen fra DOF, efter at regeringen og de øvrige parter bag Finansloven 2014 har besluttet at etablere en naturfond som en del af finansloven.
Uffe Rasmussen
Endelig tilgodeses naturen med en ny naturfond i en finanslovsaftale, og det får Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, til at finde de langstilkede roser frem til regeringen, miljøminister Ida Auken og de øvrige parter bag forliget.

- Det er uden tvivl det vigtigste initiativ for Danmarks natur og for alle naturinteresserede i mange år. Det er prisværdigt, at regeringen sammen med forligsparterne nu endelig prioriterer naturen så højt, som den gør med denne beslutning, siger DOF's formand, Egon Østergaard.

DOF og andre grønne organisationer har i længere tid arbejdet for at få en naturfond, fordi naturen i for mange år har været trængt og nedprioriteret.

- Nu får danskerne langt om længe den fond, som kan give Danmark mere og bedre natur, flere arter af insekter, planter, pattedyr og fugle, og natur, som kan komme til at hænge sammen. Det giver danskerne mere natur at opleve, siger Egon Østergaard.

Den nationale Naturfond skal for eksempel kunne opkøbe dårlig landbrugsjord, som kan blive til natur.

- Med en uafhængig fond kan vi for første gang i mange årtier håbe på en væsentligt øget indsats for den særligt sårbare natur og de særligt beskyttelseskrævende arter og naturtyper. Naturens kronjuveler kan nu endelig få et tiltrængt løft. Det er den bedste nyhed for naturen i rigtig mange år, siger Egon Østergaard.

Han advarer dog om, at fonden ikke skal erstatte den vigtige indsats, som staten allerede i dag er forpligtet til i naturen. Naturfonden skal ikke blot finansieres ved besparelser i Naturstyrelsen, for det ville være at fodre hunden med sin egen hale.

- Det er vigtigt, at staten betaler et væsentligt bidrag til fonden om året til den løbende indsats, og det bør være muligt for alle at give bidrag til fonden, både virksomheder, fonde og private, siger Egon Østergaard.

Stor ros til private fonde
Han deler også mange roser og tak ud til de to private fonde AAGE V. JENSEN NATURFOND og VILLUM FONDEN, der meget generøst har bidraget til startkapitalen i den nye naturfond.

- Det bør inspirere andre til også at bidrage økonomisk til den danske natur, så tilbagegangen i biodiversiteten kan stoppes, siger formanden.

VILLUM FONDEN yder et bidrag på 250 mio. kr. og AAGE V. JENSEN NATURFOND et bidrag på 125 mio. kr.

Minister: Penge til natur
Samlet får naturen 875 millioner kroner i den nye naturfond, hvoraf staten skyder de 500 millioner kroner ind.

Derudover vil parterne bag finanslov og naturfond afsætte 75 millioner kroner årligt i 2015-2017 til fondens aktiviteter.

- Det er vigtigt, pengene bliver brugt på natur, som har værdi i sig selv som natur, og som skaber biodiversitet og plads til dyr og planter. Og den må gerne have synergi med for eksempel klimaeffekter, siger Ida Auken til Ritzau.

FAKTA: Om Den Danske Naturfond fra finanslovsaftalen
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at etablere Den Danske Naturfond.

Fonden skal gennemføre natur- og miljøprojekter, som bidrager til naturens mangfoldighed, beskyttelse af truede arter, renere vandmiljø og lavere udledning af drivhusgasser. Desuden skal fonden styrke den folkelige forankring og opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden vil understøtte Danmarks opfyldelse af internationale forpligtelser på natur- og miljøområdet og understøtte regeringens målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser.

Fondens aktiviteter vil hovedsageligt omfatte opkøb og udtagning af landbrugsjord fra drift. Fondens projekter vil dermed også bidrage til, at Danmarks naturareal øges og at flere naturarealer i årene fremover kommer til at hænge bedre sammen til gavn for dyr og planter.

Den Danske Naturfond etableres i samarbejde mellem staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensens Naturfond. Fonden vil råde over en samlet kapital på 875 mio. kr. til sine aktiviteter, hvoraf staten stiller 500 mio. kr. til rådighed. VILLUM FONDEN yder et bidrag på 250 mio. kr. og Aage V. Jensens Naturfond et bidrag på 125 mio. kr.

Fonden arbejder på at rejse yderligere kapital på mindst 125 mio. kr. inden 2016 fra almennyttige fonde, virksomheder samt private. Fonden vil herudover løbende arbejde for at rejse kapital fra en bred kreds af interessenter i forbindelse med konkrete aktiviteter og projekter inden for dens formål. Staten garanterer for den langsigtede drift og pleje af de naturarealer, som fonden etablerer.

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte 75 mio. kr. årligt i 2015-2017 til Fondens aktiviteter, blandt andet til opkøb af jord og etablering af natur.

Med etableringen af Den Danske Naturfond følges op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.

Kontakt
Egon Østergaard
Formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 31 16 20 30