Kommunerne glemmer naturen

onsdag 13. november 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Kun 22 ud af landets 98 kommuner har formuleret og vedtaget en selvstændig naturpolitik, viser søgning på kommunernes hjemmesider, som Dansk Ornitologisk Forening, DOF, har lavet. Pinligt, mener formand for DOF.
Kun en ud af fem af de danske kommuner har en naturpolitik. Det viser en ny, aktuel søgning på samtlige kommuners hjemmesider, skriver bladet Fugle og Natur. Læs leder nederst.

”Det er en pinlig situation her seks år efter kommunalreformen,” siger Egon Østergaard, formand i Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

For eksempel har ingen af de 11 kommuner i region Nordjylland formuleret og vedtaget en naturpolitik. I region Syddanmark mangler 16 af 22 kommuner en politik for naturen.

I Fugle og Natur, som er medlemsbladet i DOF, opfordrer Egon Østergaard naturinteresserede danskere til at tjekke kommunens og kandidaternes naturpolitik, før de sætter krydset ved kommunalvalget den 19. november.

”Langt hovedparten af kommunerne forvalter vigtige naturområder, og politikerne træffer væsentlige beslutninger, som har stor indflydelse på naturen. Det sker åbenbart, uden de har nedskrevet, eller på anden vis synliggjort, deres overordnede overvejelser om arternes og naturtypernes udvikling i deres kommune,” siger DOF’s formand og fortsætter:

”Til gengæld skorter det ikke på dokumenter om ældrepolitik, rygepolitik, kommunikationspolitik, frivilligpolitik og mange andre. Tiden er inde til at vælge de kommunalpolitikere, der vil formulere en naturpolitik i din kommune”.

Han undrer sig over, at de fleste kommunalpolitikere ikke har fundet det nødvendigt at diskutere og formulere en naturpolitik, især fordi kommunerne i 2007 overtog en lang række naturforvaltningsopgaver fra de nedlagte amter.

”Kommunerne har således fået et langt større ansvar for den danske natur, end de tidligere har haft, så der er brug for, at de nye byråd vågner op og får opprioriteret natur og beskyttelse af de truede og sjældne arter og naturtyper. Ikke mindst fordi staten i stor udstrækning skubber den vigtige naturforvaltning ud lokalt til kommunerne i disse år. Bl.a. har kommunerne ansvaret for, at hundredvis af handleplaner for Natura 2000-områder kommer til at virke,” konstaterer Egon Østergaard.

Kontakt

Egon Østergaard 31 16 20 30

Fakta
Så mange kommuner mangler en naturpolitik - fordelt på regioner:

Region Nordjylland
11 af 11 kommuner mangler en naturpolitik

Region Midtjylland
14 ud af 19 kommuner mangler en naturpolitik

Region Syddanmark
16 ud af 22 kommuner mangler en naturpolitik

Region Sjælland
11 af 17 kommuner mangler en naturpolitik

Region Hovedstaden
24 af 29 kommuner mangler en naturpolitik

Egon Østergaards leder fra Fugle & Natur:

Har din kommune en naturpolitik?

Tjek din kommunes naturpolitik og spørg en politiker – før du krydser!

Af landets 98 kommuner har kun 22, eller knap hver femte, formuleret og vedtaget en egentlig naturpolitik. Det viser en søgning på kommunernes hjemmesider, og det må siges at være en pinlig situation her seks år efter kommunalreformen.

Langt hovedparten af kommunerne forvalter vigtige naturområder, og politikerne træffer væsentlige beslutninger, som har stor indflydelse på naturen, uden at de har nedskrevet, eller på anden vis synliggjort deres overordnede overvejelser om arternes og naturtypernes udvikling i deres kommune.

Til gengæld skorter det ikke på dokumenter om ældrepolitik, rygepolitik, kommunikationspolitik, frivilligpolitik og mange andre. Tiden er inde til at vælge de kommunalpolitikere, der vil formulere en naturpolitik i din kommune.

Det kan undre, at de fleste kommunalpolitikere ikke har fundet det nødvendigt at diskutere og formulere en naturpolitik, især fordi kommunerne i 2007 overtog en lang række naturforvaltningsopgaver fra de nedlagte amter. Kommunerne har således fået et langt større ansvar for den danske natur, end de tidligere har haft, så der er brug for, at de nye byråd vågner op og får opprioriteret natur og beskyttelse af de truede og sjældne arter og naturtyper. Ikke mindst fordi staten i stor udstrækning skubber den vigtige naturforvaltning ud lokalt til kommunerne i disse år. Bl.a. har kommunerne ansvaret for, at hundredvis af handleplaner for Natura 2000-områder kommer til at virke.

I Kommuneplanerne, der vedtages af byrådene med års mellemrum, er der udlagt retningsgivende spor for forvaltningen af naturen, men der mangler ofte en kobling til en bagvedliggende politik, hvor man på en længere bane har formuleret, hvad man vil med naturen. Hvor skal naturen prioriteres højt, og hvordan vil man sikre, at arter ikke forsvinder mellem hænderne på os?

Før amterne lukkede og slukkede, uddelte daværende miljøminister Connie Hedegaard symbolske postkort med en række ansvarsarter, som kommunerne fremover burde gøre en særlig indsats for. I alt 16 kommuner fik en fugl. Tilsvarende underskrev mange kommuner op mod 2010 en såkaldt Countdown 2010-erklæring om, at de ville stoppe tabet af biodiversitet. Mange af disse kommuner har ikke formuleret en naturpolitik! Var det kun ord, og hvordan er det gået med de tildelte ansvarsarter? Tjek selv arterne på Naturstyrelsens hjemmeside om biodiversitet.

Der er ingen tvivl om, at de ansatte i kommunernes teknik- og miljøforvaltninger ikke ligger på den lade side, for der har været nok at se til, ikke mindst med de mange ansøgninger fra landbruget om stribevis af udvidelser af husdyrproduktionen. Landbrugssagerne har mange steder lagt beslag på rigtig mange medarbejdertimer. Der er brug for dygtige naturmedarbejdere og gerne flere og for politikere, der har visioner for kommunens naturområder og de truede arter.

Bland dig i debatten, skriv et læserbrev, deltag i vælgermøder og kræv kandidaternes svar på, om de vil prioritere den lokale natur og kommunens ansvarsart.

Egon Østergaard
Formand for DOF