Polarlomvien truet af udryddelse i Grønland

tirsdag 29. oktober 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer i et åbent brev de grønlandske politikere til at droppe aktuelle planer om at genindføre forårsjagten på polarlomvier. Jagt i fuglenes kolonier vil udrydde polarlomvien som ynglefugl i det meste af Grønland i løbet af få år. Det påpeger DOF, der i stedet bakker op om den totalfredning, som Grønlands Naturinstitut anbefaler.
Jan Skriver
De sidste fuglefjelde med ynglende polarlomvier vil blive udryddet i løbet af få år i det meste af Grønland, hvis et flertal af politikerne i det grønlandske hjemmestyre gør alvor af deres aktuelle planer om at tillade forårsjagt på polarlomvier, der i forvejen er truet af udryddelse i det arktiske land.

Det påpeger Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der på vegne af den internationale fuglebeskyttelsesorganisation BirdLife International i et åbent brev kraftigt advarer de grønlandske folkevalgte mod at genindføre jagten op til fuglenes yngletid, hvor de er allermest sårbare.

- Det er rent ud sagt galimatias at tillade forårsjagt i Grønland på polarlomvien, hvis bestande i forvejen er i frit fald, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Læs hele brevet

Dødsdom til polarlomvien
DOF mener, at politikerne risikerer at underskrive polarlomviens dødsdom, når Hjemmestyret om få dage skal andenbehandle et forslag om at tillade forårsjagten på polarlomvier, der siden 2001 har været fredet om foråret og i yngletiden.

Det sker, selv om biologer med indsigt i lomviernes yngleforhold, betegner den nuværende grønlandske jagttid på alkefuglene som ”ikke bæredygtig”, mens de kalder bestandsudviklingen i størstedelen af de grønlandske lomviekolonier for ”kritisk” og flere steder ”meget kritisk”. Det gælder hele Grønland, bortset fra de nordligste egne.

For eksempel er 97 procent af de ynglende polarlomvier i Diskobugten forsvundet i løbet af de seneste cirka 60 år, og en koloni i Nordvestgrønland på 250.000 ynglepar er blevet udryddet på grund af jagt og efterstræbelse.

Styrets biologer vil frede
I alt er en snes kolonier af polarlomvier forsvundet i Grønland, så der i dag kun er 19 lokaliteter tilbage, hvor de sort-hvide alkefugle yngler.

Alligevel lægger et flertal af de grønlandske politikere op til at tillade jagt om foråret, selv om biologerne i Grønlands Naturinstitut, der rådgiver det grønlandske hjemmestyre om forvaltningen af det arktiske lands naturressourcer, maner til den yderste forsigtighed i forvaltningen af lomviebestanden.

- Det vil være et kæmpe tilbageskridt for naturforvaltningen i Arktis, hvis de grønlandske politikere lader hånt om den biologiske rådgivning, siger Egon Østergaard.

- Grønlands Naturinstitut, der har overblikket over fuglekoloniernes status, har anbefalet en totalfredning på mindst 10 år af Grønlands polarlomvier. Hvis de grønlandske politikere på trods af den biologiske rådgivning vælger den stik modsatte kurs ved at tillade forårsjagt, vil de sidste kolonier i det meste af Grønland risikere at forsvinde for altid, siger formanden for DOF.

Dumt og skadeligt for Grønland
I Grønland har planerne om at genindføre forårsjagten på de udryddelsestruede polarlomvier sendt chokbølger gennem Timmiaq, der er den grønlandske afdeling af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Det er uansvarligt at fortsætte den nuværende jagt på polarlomvier, fordi den er i åbenlys strid med det princip om bæredygtighed, som ligger til grund for al jagt i Grønland. Hvis man så oven i købet vil udvide jagten og tillade den om foråret, hvor den er ekstremt skadelig, vil jeg kalde det totalt uansvarligt og direkte dumt, siger Hasse Hedemand, der er talsmand for Timmiaq.

Han påpeger, at Grønlands troværdighed som et arktisk samfund, der bygger på bæredygtige principper, står på spil, hvis man giver grønt lys til at skyde fugle op til deres yngletid.

- Polarlomvien yngler først, når den er fem år gammel, og den lægger kun et æg pr. ynglesæson. Det gør den særlig sårbar over for jagt om foråret og i yngletiden. Alle erfaringer fortæller, at for voldsom efterstræbelse i løbet af få år kan udrydde kolonier, der tæller hundrede tusinder af fugle, siger Hasse Hedemand.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard
formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 31 16 20 30

Hasse Hedemand
talsmand for Timmiaq, den grønlandske fuglegruppe
Tlf. 299 32 85 01 (privat) – 299 34 64 37 (Job)

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00