Tusinder af suler fisker ved Grenen i Skagen

onsdag 16. oktober 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den seneste uge har budt på flere end 5.000 suler i farvandet omkring spidsen af Grenen, hvor de ofte flyver helt tæt på turisterne
Jan Skriver

Naturens store fiskebord tiltrækker i disse dage tusinder af suler, der styrtdykker efter fisk i stimer i farvandet ud for Grenen i Skagen.


Natursceneriet er spektakulært, for drama og æstetik går ofte hånd i hånd, når de kraftfulde suler fra 15-20 meters højde styrtdykker i havet tæt på land for at fiske med deres dolk af et næb.


Eller måske flyver fuglene, der har et vingefang på cirka to meter, over Grenen mellem de to have for at skifte fiskeplads.


- 12. oktober blev der talt 5.250 suler, der fiskede omkring Skagen Rev og Grenen. Aldrig tidligere er der set så mange suler samlet et sted i Danmark. I disse dage er der hver morgen mindst 3.500 suler på havet ud for Grenen, siger ornitologen Knud Pedersen, der stort set dagligt følger fugletrækket over og omkring Danmarks nordlige spids.


Før Skagen i dagene 12. og 13 oktober satte Danmarksrekord i antallet af fiskende suler, blev der noteret store antal flere steder langs Vestkysten af Jylland. Noget tyder på, at der her var tale om suler på vej til træf ved Grenen.
Traditionelt er der altid mange suler i farvandet ud for Skagen de første to-tre uger af oktober, men 2013 slår alle rekorder. Det er formentlig store stimer af sildefisk, der får tusinder af suler til at flokkes i Skagen.


En del af sulerne flyver videre ind i Kattegat og de seneste dage er der mange steder set suler langs Jyllands østvendte kyster. Også nordkysten af Fyn og Nordsjællands kyster får et dryp af suler.


Der er suler i alle aldre i det aktuelle rykind omkring Skagen, så man kan både opleve de smukke sort-hvide voksne fugle og de mere spraglede ungfugle, enten de er fra i år eller er to, tre eller måske fire år gamle. En sule yngler først, når den er fem eller seks år gammel.


Mens mange arter af havfugle som for eksempel rider og lunder er i tilbagegang, har sulen længe haft fremgang. Siden 1900 er bestanden af suler, der er i stand til at udnytte et bredt sortiment af havets fisk og operere over store havområder, seksdoblet fra 50.000 til mindst 300.000 par.


Men inden det kom så vidt, var sulen gået grueligt meget igennem, for den blev i 1800-tallet voldsomt efterstræbt i sine kolonier, hvor de fede unger blev indsamlet.


En fredning blev dens redning.
I disse år yngler for eksempel flere end 50.000 par i Nordsøens største koloni, Bass Rock, ud for den skotske østkyst. Det er sandsynligvis blandt andet fugle herfra, der i disse efterårsdage er på fisketogter i de danske farvande med Grenen og Skagen som det absolutte hos spot.


Yderligere oplysninger:


Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00.


Knud Pedersen, ornitolog, Skagen.
tlf. 40 33 06 50.