Blodbad på blishøns – massakrer skal stoppes

mandag 14. oktober 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
727 blishøns blev skudt af 31 jægere fra Ulvsund Strandjagtforening, da der forleden blev holdt fællesjagt. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer jægerne til større selvjustits ved helt at droppe drivjagter på flokke af blishøns. Jagtformen har karakter af nedskydning, og den harmonerer ikke med naturmoralen i et moderne samfund, mener DOF
Jan Skriver
Vildtparaden talte 727 blishøns, da 31 jægere fra Ulvsund Strandjagtforening var færdige med deres sædvanlige jagt på blishøns den sidste lørdag i september i Ulvsund mellem Møn og Sydsjælland.

Dagen efter blev der fundet 87 døde og anskudte blishøns yderligere i vandområdet ved Mønbroen. Og der var efterladt hundreder af tomme patronhylstre i området.

Massakren på vandfuglene får Dansk Ornitologisk Forening (DOF) til at opfordre danske jægere til helt at droppe storstilede fællesjagter på blishøns.

- Jagtformen er grotesk, og den strider mod nutidens etik og naturforståelse. Hvis ikke jægerne selv tager affære og dropper den slags fællesjagter i fremtiden, vil vi arbejde på at få denne jagtform forbudt, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

DOF-formanden påpeger, at blishønsejagten fandt sted i et Natura 2000-område, der er udpeget som et særligt værdifuldt fugleområde blandt andet på grund af de store forekomster af rastende og fouragerende blishøns i vinterhalvåret.

Blishønsene er på udpegningsgrundlaget, hvilket indebærer, at Miljøministeriet skal sikre denne art en særlig beskyttelse.

- Det er rent ud sagt noget forbandet svineri, at vi endnu i vores tidsalder skal være vidne til så massive nedskydninger af vandfugle, siger Egon Østergaard.

Under fællesjagter på blishøns skræmmer jægere i skydepramme og joller vandfuglene sammen i tætte flokke for eksempel i en vig. Blishønsene tør i den situation ikke flyve ind over land, og vandet nærmest koger i et inferno af skræmte fugle.

Til sidst begynder fuglene at flyve ud over jægerne, og her skyder strandjægerne så blishønsene på tæt hold. Jagtformen er kendt fra flere fjordområder i Danmark. DOF har tidligere kritiseret denne form for jagt ved Kolding Fjord og i Roskilde Fjord.

Fra tidligere jagter i fjordområder på Sydsjælland er der eksempler på, at 1.800 blishøns har måttet lade livet i en fælles drivjagt i løbet af en dag.

Og for få år siden blev 931 blishøns på få timer skudt af 27 jægere i skydepramme i Roskilde Fjord.

- Nedlagte blishøns må ikke handles i dag, så det er svært at se ideen i at skyde store flokke af disse vandfugle. Fælles drivjagt på svømmefugle er dybt kritisabel, for vi ved, at denne jagtform afstedkommer mange anskydninger, når fuglene flygter i panik. Det er dokumenteret, at drivjagter hører til de mest forstyrrende jagtformer, understreger Egon Østergaard.

Ifølge Vildtudbyttestatistikken er der de senere år skudt mellem 10.000 og 13.500 blishøns om året i Danmark.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening,
Tlf. 33 28 38 00.

Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 31 16 20 30.

Knud Flensted, biolog, DOF.
Tlf. 21 24 22 75.