DOF: Naturen forsvinder, regeringen venter

fredag 11. oktober 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Regeringen kan stadig nå at gøre det rigtige for at beskytte naturen og fuglene, som den har lovet. Samtidig kan regeringen leve op til sin målsætning om at skabe grønne jobs, men der skal handles nu.
Det er budskaberne i en annonce, som Dansk Ornitologisk Forening, DOF, indrykker i dag i tre dagblade sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Økologisk Landsforening, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Sportsfiskerforbund.

- DOF vil minde regeringen om, at den har lovet danskerne mere natur, bedre naturbeskyttelse og grønne jobs. Men regeringen har ikke gjort ordene i sit regeringsgrundlag til handling, og naturområderne, arterne og levestederne får det ikke bedre på den måde. Så vi er ved at være noget utålmodige, siger DOF’s formand, Egon Østergaard.

Regeringen mangler at handle

DOF’s formand efterlyser en længe ventet samlet plan for naturen i Danmark. Det er bekymrende, at den tilsyneladende er udskudt til allertidligst i slutningen af 2014.

- Det er meget nødvendigt med en Naturplan Danmark, der viser vejen for den danske natur, men jeg kan godt være bekymret for, om der kan skabes politisk flertal for en plan, hvis den kommer alt for tæt på det næste folketingsvalg i 2015. Dermed risikerer vi slet ikke at få en plan, og det vil være skidt for den danske natur. Så det haster for regeringen, siger Egon Østergaard.

Manglende plan for artsrigdom

Formanden fremhæver også, at der mangler en plan, der skal stoppe tilbagegangen for den biologiske mangfoldighed. Det har Danmark nemlig forpligtet sig til allerede for tre år siden. Så nu er det på tide at komme ud af starthullerne, mener DOF-formanden.

- Allerede i 2015 skal Danmark politisk have vedtaget en strategi og en handleplan for den danske biodiversitet, og vi har intet hørt om, hvad regeringen forestiller sig. Det er måske den allervigtigste opgave på naturområdet for regeringen, og det kan kun gå for langsomt. Vi har forpligtet os i FN på opgaven, og det er lige til højrebenet for en regering, der vil en ambitiøs naturpolitik. Der er brug for mere plads til naturen i form af store sammenhængende naturområder, og de truede og sjældne arter og naturtyper skal kortlægges og beskyttes langt bedre. Vi har ventet i mange, mange år på den plan, og der skal afsættes ressourcer, ellers sker der ikke ret meget, siger Egon Østergaard.
DOF-formanden ønsker også, at regeringen får omsat de vigtigste af de 144 gode forslag, som regeringens egen Natur- og Landbrugskommission er kommet med.

Sådan sikrer regeringen naturen

DOF har nogle klare ønsker til regeringen.

- Regeringen skal vedtage en visionær Naturplan Danmark i 2014, der bl.a. indeholder en strategi og en handleplan om at stoppe tilbagegangen i den danske biodiversitet inden 2020. Regeringen skal etablere en national Naturfond, som staten bidrager til. Den nationale Naturfond skal således gennem opkøb og jordfordeling kunne sikre udtagning og hensigtsmæssig drift og overvågning af de nødvendige arealer til sikring af biodiversiteten. Bedre beskyttelse af de mange små naturområder som moser, strandenge, heder og vandløb, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, skal i langt højere grad plejes og sikres for eftertiden, siger Egon Østergaard.

Regeringen overser grønne jobs i naturen

- Vi kan skabe jobs ved at investere i at beskytte og bevare naturen, og det er en mulighed, som regeringen bør opprioritere nu, siger Egon Østergaard.

Det kan skabe tusindvis af nye, grønne jobs i Danmark og EU, hvis den danske regering og EU investerer i at bevare og beskytte natur og miljø bedre og ved at satse på vedvarende energikilder. Det konkluderer en rapport fra BirdLife International, som er verdens største naturorganisation, og som DOF er en del af.

Få mere at vide

Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening - mobil 31 16 20 30

BirdLife-rapportens konklusioner kan læses her

Fakta
Annoncens ordlyd i Politiken, Jyllands-Posten og Berlingske:

”Kære regering. I jeres eget regeringsgrundlag fra 2011 lovede I os bedre naturbeskyttelse, giftfrit drikkevand, grønne jobs, mindre forurening, mere økologi, flere naturarealer og en ambitiøs naturpolitik. Løfterne er gode. Nu vil vi se handling. I kan nå det endnu.”