Sølvmågen kan fortsat bekæmpes

torsdag 12. september 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En del medier har i dag fortalt, at bymåger som sølvmågen bliver fredet. Men der er fortsat mulighed for at bekæmpe støjende måger i byerne. Sølvmågen er, sammen med otte andre fuglearter, med i et nyt forlig, som freder fuglene fra jagt fra 2014.
”Det kan være overraskende, at der er brug for at frede sølvmågen for folk, som er sure på mågen over, at de larmer, når de skal sove. Men det er stadig muligt at få tilladelse til at bekæmpe måger, der kan betegnes som skadevoldende vildt, som for eksempel støjende måger i byerne om sommeren. Det er stadig Naturstyrelsen, som kan give særlig tilladelse til at bekæmpe måger, der kan betegnes som skadevoldende vildt. Det er der ikke lavet om på,” understreger Christian Hjorth, som er repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening i Vildtforvaltningsrådet.

Men der er andre gode grunde til fredningen af blandt andre sølvmåge, svartbag og sildemåge.

”Sølvmågen er ikke en truet art, men det er nødvendigt at frede den for at beskytte andre fredede mågearter, fordi sølvmågens ungfugle ligner andre fredede mågearters ungfugle så meget, at en jæger kan have svært ved at se forskel på fuglene og derfor kan komme til at skyde de fredede måger,” siger Christian Hjorth.

Det er andre fredede måger som kaspisk måge, stormmåge og middelhavssølvmåge, som jægere kan forveksle med sølvmågen og derfor kan komme til at skyde.

Men der er også en anden grund, fortæller Christian Hjorth.

”Man skyder, ifølge de jagtetiske regler, dyr og fugle for at spise dem, og det gør man jo ikke med for eksempel sølvmåger, som bare smides væk efter skydning,” siger han.

Forliget er indgået i Vildtforvaltningsrådet med parter som rådets formand, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Landbrug og Fødevarer, Friluftsrådet og skal formelt godkendes af miljøminister Ida Auken.

Sker det, som det plejer, skal fredningen træde i kraft fra 1. april 2014.

Yderligere oplysninger:

Christian Hjorth, repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening i Vildtforvaltningsrådet 29 28 75 02