Korsnæb på korstog efter kogler i danske skove

mandag 9. september 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I denne tid er der gode chancer for at støde på småflokke af talrige lille korsnæb og sjældne hvidvingede korsnæb i Danmarks skove.
Jan Skriver
I løbet af de seneste par måneder er flokkevis af korsnæb fra egne mod nord og øst trukket ind over Danmark, hvor de nu leder efter kogler og frø, primært i nåletræsskove. Lyt efter små trompeter, og der er måske et hvidvinget korsnæb i nabolaget

I august blev der noteret ekstraordinært store antal af lille korsnæb mange steder i Danmark, og trækket er fortsat i september med hundredtallige flokke flere steder.

Særligt Nordsjælland er gæstet af mange lille korsnæb i denne tid, hvor nåletræsplantagerne genlyder af fuglenes gyp-gyp-lyde.

I det hele taget er der set mange korsnæb i den sydøstlige del af landet, og det falder i tråd med det udtræk mod sydvest, der er noteret fra Falsterbo på sydvestspidsen af Sverige.

Her er det største træk af lille korsnæb nogensinde konstateret i år. Titusinder af korsnæb er trukket ud fra Falsterbo i løbet af de seneste uger.

Allerede fra midten af juli ankom flokke af hvidvingede korsnæb til Danmark, og der blev set større trækbevægelser over Skagen og Nordmandshage ved Limfjordens østlige munding mod Kattegat. Også Blåvand-området noterede i højsommeren flokke af hvidvingede korsnæb, og lige siden er arten noteret spredt over det meste af landet.

Så til langt ud på dette efterår vil der være korsnæb på koglegnaskeri i de danske skove.

Mangler føde
Tilsyneladende trutter de en fanfare for føderigdommen i de danske skove, de hvidvingede korsnæb, der netop nu formentlig kan findes mange steder i Danmarks skove.

Deres stemme har i hvert fald ry for at lyde som en lille legetøjstrompet, når de flyver omkring.

Og det er og bliver føden, eller rettere mangel på føde, som har bragt korsnæbbene til vores skove.

- Sandsynligheden taler for, at de røde og grønne finker, der primært kommer fra Ruslands vidtstrakte nåleskove, er drevet mange hundrede kilometer mod sydvest af mangel på føde. Sådan er det næsten altid, når vi taler om invasioner. Den igangværende invasion af hvidvinget korsnæb begyndte tidligt, og allerede i juni blev der set hvidvinget korsnæb på Shetlandsøerne, og senest har også Færøerne haft besøg. Sultne korsnæb kommer vidt omkring under deres invasioner, og de når næppe nogensinde tilbage igen til deres fædrene skove mod øst, siger ornitologen Rolf Christensen, der dagligt følger fugletrækket i Skagen.

Næb er specialværktøj
Der er særligt gode chancer for at se hvidvingede korsnæb i skove med mange lærketræer. Korsnæbbet med de hvide vingestriber er den af de tre arter af korsnæb, som har det mindste og svageste næb. Det fungerer som et specialværktøj, som kan lirke frøene ud af de bløde kogler fra lærketræer. Næbbet er dog ikke svagere, end at det også kan lukke kogler fra rødgraner og andre nåletræer op, hvis det skal være.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Rolf Christensen, ornitolog, Skagen.
Tlf. 40 41 66 08.