Dværgterner reddet ved Blåvand strand

mandag 19. august 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Familiehjælp i form af en kilometerlang snor med blafrende strimler af blåt og et sæt informative skilte har været livsforsikring for en lille koloni af dværgterner, der yngler på stranden ved Blåvands Huk. Ternehjælpen er kommet på vingerne i et samarbejde mellem forsvaret og Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) fuglestation i Blåvand
Jan Skriver
Det nytter at informere om sårbare ynglefugle og afspærre særligt udvalgte fuglefelter på befærdede strande, mens man i samme åndedrag appellerer til respekt for fuglenes familieliv.

Sådan lyder erfaringerne fra et af Danmarks bedst besøgte turistområder, der samtidig er et af landets vigtigste fugleområder, Blåvands Huk.

Her har en lille koloni af dværgterner fået en håndsrækning i form af en afspærring og en skiltning.

- Foranstaltningerne gør hele forskellen på succes og fiasko for ternerne. I 2012 nåede vi ikke at få sat snoren og skiltene op i tide, og da kom der ikke en eneste unge på vingerne. Fuglene blev skræmt væk af mennesker og hunde.

Men i år er der opfostret mindst syv dværgterner bag afspærringen. Og i 2011, da der også blev skiltet, lykkedes det syv par terner at få ni unger på vingerne bag afspærringen, siger ornitologen Bent Jakobsen, der er leder af Blåvand Fuglestation, som drives af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Observatørerne på fuglestationen holder det meste af året et vågent øje med alt, hvad der rører sig af fugle i luftrummet og på strandene omkring Danmarks vestligste punkt, der er et af landets allerbedste områder for trækfugle.

De snorlige markeringer og skiltningen, der er ternernes bolværk mod ubudne besøgende, er sat op i et samarbejde mellem fuglestationen og forsvaret.

De ynglende terner har deres reder på stranden, der udgør den vestligste udkant af Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn.

- Initiativet er en succes. Vi kan se, at turisterne læser skiltene og respekterer vores afspærring, hvorpå de udelukkende spadserer på stranden uden for snoren, så ternerne har fred og ro i de få måneder, de er her, siger Per Olsen, der er skov- og landskabsmedarbejder i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes afdeling i Oksbøl.

I ly af ternebeskyttelsen har flere par store præstekraver få unger ud at flyve. Succesen bærer også sidegevinster.

I tidernes danske morgen havde dværgterner og andre kystfugle stort set strandene for sig selv, men i turistalderen er der rift om udsigten til bølger og brænding.

Og så bliver der ofte trukket en streg af konflikter i sandet på stranden.

Dværgternen er overalt i Europa, hvor den yngler, hårdt trængt, for den ynder nu engang at slå sig ned i de terræner, hvor moderne masse- og badeturisme har sine unge rødder.

Den lille terne er en såkaldt bilag 1-art i EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, hvilket betyder, at den er sårbar og kræver beskyttelse.

- Op imod en million turister besøger hvert år strandene omkring Blåvands Huk, og størsteparten af dem kommer i fuglenes yngletid. Det kræver derfor hensynsfuld adfærd fra de mange besøgende, hvis ynglefugle som dværgterner skal have held med deres yngel. Et stort problem er løse hunde på strandene. De fleste turister læser skiltningen og viser fuglene hensyn, men hvis hunde løber løse, går det ofte galt i kolonierne, siger Bent Jakobsen fra Blåvand Fuglestation.

Også på Rømø har man høstet gode erfaringer med mindre afspærringer og skiltning, som opfordrer gæster i naturen til at tage ternehensyn.

- Vi har aktivt gjort noget for dværgternerne de seneste fire år, og vi kan se, at stort set alle brugerne af strandene respekterer, at ternerne har brug for en særlig beskyttelse, de få steder de er, siger Jens Hjerrild Hansen, der er skovfoged i Naturstyrelsen Vadehavet.

- Det største problem for Rømøs dværgterner de senere år har været de højvander, som det stigende antal sommerstorme har givet. De skyller ganske enkelt rederne i de mest udsatte kolonier væk, og højvande kan vi ikke forebygge, siger skovfogeden.

I løbet af august vil dværgternerne rømme deres redeområder på de danske strande, hvor de siden maj har fisket tæt på strandkanten.

Mens efteråret indfinder sig på vores breddegrader, vil ternerne som flere andre elitetrækfugle stile mod havet ud for Vestafrika.

Fjernt fra Danmarks vintermørke vil dværgternerne fiske i tropernes varme vande. Og en dag i slutningen af april 2014 vil de vende tilbage til en ny ynglesæson.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Bent Jakobsen,
leder af Blåvand Fuglestation.
Tlf. 24 41 52 30.