Blåvand melder stormende godt fugletræk

mandag 5. august 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) fuglestation i Blåvand har haft luft under vingerne i præcist et halvt århundrede, når stationen lørdag 10. august fylder 50 år. Blåvand Fuglestation har bidraget til ny viden på trækfuglefronten via en guldgrube af observationer udført af frivillige ornitologer
Jan Skriver
Mens sensommerens fugletræk med flokkevis af strandskader, kobbersnepper og islandske ryler er godt i gang, kan Blåvand Fuglestation fejre 50 års jubilæum.

Fødselsdagen på fuglestationen, der bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening, bliver fejret med en reception lørdag 10. august.

Netop på denne dato i 1963 blev de første dagbogsnotater skrevet med sirlig håndskift på fuglestationen, hvorfra der lige siden er rapporteret masser af ornitologisk nyt fra vestfronten.

- Formentlig rummer Blåvand Fuglestation den største enkeltsamling af trækfugleobservationer i Europa. Der er indtastet 531.343 observationer i stationens database, og de repræsenterer flere end 30 millioner fugle fordelt på godt 330 arter, siger Bent Jakobsen, der er leder af fuglestationen med en af Danmarks vestligste adresser.

Næst efter Skagen er Blåvand den lokalitet i Danmark, hvor der er registreret flest arter af fugle. Og hele ni af de mange arter, der gennem tiden er set i Blåvand-området, er førstegangs iagttagelser for Danmark.

I kraft af de tusindtallige observationer, der gennem fem årtier er bogført systematisk af flere end 125 frivillige, ulønnede ornitologer, som har brugt sabbatår og ferier på at arbejde i fuglesagens tjeneste, er der afsløret en lang række nye detaljer fra trækfuglenes brogede liv. Blåvand har givet ornitologisk grundstof til mangen en artikel og rapport.

Vadefuglenes træk er blevet kendt, og ternernes, mågernes, kjovernes, sulernes og stormsvalernes forekomster er blevet registreret, så nye erkendelser er opstået i slipstrømmen af stormene og fugletrækket over havet og Hukket.

Siden 1984 har ringmærkningen på Blåvand Fuglestation været standardiseret, og flere end 150.000 fugle er blevet fanget og ringmærket i haven omkring fuglestationen og fyret.

- I kraft af ringmærkningen er det blandt andet blevet muligt at følge de forskellige fuglebestandes svingninger fra år til år over længere årrækker. Vi kan eksempelvis se, at fuglearter, der trækker til Afrika, generelt i disse år viser tilbagegang, mens de arter, som overvintrer i Europa, viser fremgang, siger Bent Jakobsen.

Ringmærkningen på Blåvand Fuglestation bliver udført for Zoologisk Museum, Københavns Universitet. I sæsonen er der en snes net åbne for fangst, og de sættes op en halv time før solopgang, hvorpå de tjekkes hver halve time i mindst fem timer.

Hver gang en fugl flyver i nettet og bliver ringmærket, måles og vejes den, mens ringmærkeren også noterer køn og alder.

På den måde bliver der gennem årene ud af rutinerne høstet ny viden om de forskellige fuglearters aktuelle situation. I kraft af ringmærkningen kan man blandt andet blive klogere på arternes overlevelse fra år til år, og kan man få et fingerpeg om fuglenes generelle kondition.


Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Bent Jakobsen, leder af Blåvand Fuglestation.
Tlf. 24 41 52 30.