Byens måger tilbage til havnene

onsdag 31. juli 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Med lidt god vilje og naturvenlig omtanke kan man godt byplanlægge sig ud af de værste konflikter mellem kystnaturens måger og byens folk, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver
Lav kunstige øer specielt designet til måger og terner. Byg gamle siloer eller bygninger om til fuglefjelde, eller lav reservater for kystnaturens måger, terner og vadefugle som eksempelvis strandskaden og præstekraven. Det kan man gøre ved at lægge ral eller grus ud på flade arealer i særlige indhegninger, som oven i købet vil kunne berige byens folk med et indblik i fuglenes familieliv.

Sådan foreslår Dansk Ornitologisk Forening (DOF), at man kan forebygge sig ud af det stigende antal konflikter mellem ynglende måger og byens folk.

- Mange industrielt prægede arealer på havneterrænerne i de større danske havnebyer er de senere år blevet forvandlet til mondæne byggerier med boliger, kontorer og forretninger.

Det har naturligt nok ført til stigende konflikter mellem de måger, der engang stort set havde monopol på havnene som levesteder, og de mennesker, som har overtaget pladsen på havnene og i de kystnære områder, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Ved at tænke mågerne og kystnaturen bedre ind i byplanlægningen, kan man forsøge at forebygge konflikter. Der er en del eksempler blandt andet fra Storbritannien på, at designede ynglepladser for måger har virket som rene magneter på fuglene. Det vil være en langt mere holdbar og konstruktiv løsning end år efter år at forhindre mågerne i at yngle på de flade tage i havnebyerne, siger DOF-formanden.

Egon Østergaard foreslår, at de mågeberørte havnebyer inden næste ynglesæson i foråret 2014 udskriver en konkurrence i at designe bynære væresteder for de stormmåger og sølvmåger, som i reglen med deres territorie-skrig giver anledning til de fleste klager fra byens beboere.

Og så påpeger han, at let tilgængelig føde i bybilledet må fjernes, så den ikke frister fuglene til bylivet.

- Det første, der skal ske i forebyggelsens navn, når vi snakker konflikter mellem byfolk og måger, er en generel fjernelse af al spiseligt affald i midtbyen og på havnefronterne. Måger er eksperter i at finde let tilgængelig føde. Hvis der slet ikke er noget at komme efter i byerne, så mindsker vi helt klart konfrontationerne, fordi mågerne så ikke etablerer sig permanent. Og man skal naturligvis helt holde op med at fodre måger, ligesom man fodrer ænder i byparkerne, siger Egon Østergaard.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00.

Egon Østergaard, formand for DOF,
tlf. 31 16 20 30.