EU budgetaftale sikrer midler til naturbeskyttelse

fredag 5. juli 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening glæder sig over, at EU sikrer midler til beskyttelse, men der skal langt mere til, og den danske stat og kommunerne skal bidrage.
Europa-Parlamentet har netop tiltrådt det samlede EU-budget 2014-2020, og dermed også budgettet for LIFE-ordningen 2014-2020.

LIFE-ordningen spiller en central rolle for finansieringen af EU’s indsats for miljøet, da bevillingen er den eneste, der specifikt er målrettet til naturbeskyttelse i medlemslandene.

DOF glæder sig over, at LIFE-budgettet 2014-2020 forbedres på visse områder. Det samlede LIFE-projekt forhøjes til 3 mia. Euro, og medfinansieringen via LIFE forhøjes fra 50 til 60 % for alle projekter. Natur og biodiversitet tildeles nu 55 % mod tidligere 50 % af projektmidlerne. Biodiversitet bliver dermed bevillingens væsentligste indsatsområde.

Dansk Ornitologisk Forening og BirdLife International havde dog håbet på en mere markant forøgelse af LIFE-budgettet fra de nuværende 0,3 % af det samlede EU-budget til 1 %. Adskillige undersøgelser viser, at der er behov for langt flere midler, hvis EU’s og Danmarks mest truede og sårbare natur skal sikres effektiv beskyttelse. Det lykkedes dog at få en lille forøgelse, og der er nu over de næste 7 år afsat 1 milliard mod tidligere 960 millioner Euro til målrettede biodiversitets-projekter.

Selvom DOF kunne ønske sig en LIFE-ordning endnu mere målrettet naturbeskyttelse og bevarelse af biodiversitet, så må vi glæde os over, at der trods alt stadig er mulighed for at få støtte til gode naturprojekter i Danmark, udtaler Marco Brodde, næstformand i DOF og fortsætter: - Nu må Naturstyrelsen, kommuner og andre myndigheder lægge sig i selen for at få penge til store, gedigne naturprojekter flere steder i fx Natura 2000-områderne og nationalparkerne. Det vil for eksempel være en oplagt ide med et stort koordineret projekt for genopretning af den danske vadehavsmarsk, siger Marco Brodde.

LIFE-projekter kræver fortsat medfinansiering fra medlemslandenes side, så det er vigtigt, at der også her afsættes midler til naturbevarende projekter. Det gælder både hos staten og kommunerne.


Kontaktpersoner:

Marco Brodde, næstformand i DOF, mobil 30 35 16 37
Knud Flensted, biolog i DOF, mobil 21 24 22 75