Hjælpende hånd til havterner på havnen

tirsdag 25. juni 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Da Frederikshavn Havn blev gjort opmærksom på, at et af havnens grusede arealer husede en koloni af havterner, blev der straks sat markeringer op, så chauffører i lastbiler og på trucks kunne køre uden om de rugende fugle. Og snart vil ternerne have unger i rederne
Jan Skriver
Det nytter at være advokat for havterner, der er truet af trafik.
Den erfaring har ornitologen og naturpædagogen Erik Holm Sørensen, der bor i Frederikshavn, gjort.

Og nu har cirka 20 par havterner udsigt til at få unger en af de nærmeste dage på den hektiske og trafikerede Frederikshavn Havn.

- Der skete det, at jeg en dag opdagede en 20 tons tung bulgarsk lastbil holde parkeret stort set midt i havternernes koloni. Jeg tog straks en snak med chaufføren, der var så venlig at flytte sin lastbil væk fra fuglene. Derpå tog jeg kontakt til Frederikshavn Havn, som handlede hurtigt og resolut ved med det samme at sætte plastikbukke op, som markerede, at her var køretøjer uønskede. Havnen fortjener ros for sin indsats og hensynet til havternerne, siger Erik Holm Sørensen.

Ornitologen kvitterede med historien om havternen, der er en af verdens længst trækkende fugle, som holder vinter i farvandene omkring Antarktis og Sydafrika.

De terner, der bliver klækket i rederne på grusarealet på Frederikshavn Havn, vil sandsynligvis vende tilbage til den nordjyske havn, når de selv skal yngle.

- Det aftvinger respekt for havternen, når man fortæller, at den uden brug af GPS og andet teknisk udstyr formår at flyve måske 40.000 kilometer om året og vende tilbage til den samme halve kvadratmeter, hvor fuglen engang kom ud af ægget, siger Erik Holm Sørensen.


Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Erik Holm Sørensen, ornitolog og naturpædagog,
tlf. 61 36 88 21