Turistaktiviteter truer et af Danmarks fuglerigeste strandområder

tirsdag 25. juni 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fugleflokke forstyrres og flygter, mens sjældne terner og præstekraver bliver forhindret i at yngle, fordi turister på jagt efter adrenalin-kick har frie tøjler til at benytte kitebuggyes, blokarts og paraglidere i Natura 2000-området fra Vejers Strand til Blåvands Huk. Problematikken kalder på en strandpolitik for området, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver
Det går vildt for sig på turistfronten omkring Danmarks vestligste punkt, Blåvands Huk, og det går hårdt ud over områdets rige fugleliv, der ellers burde være beskyttet af EU’s Natura 2000-bestemmelser, som skal værne om værdifuld og sjælden natur.

Tusinder af terner og måger, der er afhængige af plads og uforstyrrede rastepladser, bliver dagligt skræmt op og må flygte, mens truede dværgterner mislykkes med yngelen.

- Stranden fra Vejers og sydpå forbi Blåvands Huk er udpeget som Natura 2000-område, og strækningen huser nogle af landets allerstørste flokke af rastende terner og måger, mens dværgternen, som vi i Danmark kun har få hundrede ynglepar af, ruger i området. Alligevel har turister så at sige frit spil til at benytte alskens køretøjer, drager, sejltrukne skateboards og paraglidere, hvilket er ødelæggende for det rige fugleliv. Der burde laves en fornuftig inddeling i zoner, der sikrer, at de turister, som kommer for at opleve naturen, får mulighed for det. Action-turisterne bør så henvises til strande, hvor der ikke er så mange fugle, siger ornitologen Bent Jakobsen, der leder Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) fuglestation i Blåvand.

Han er medlem af naturparkrådet i Naturpark Vesterhavet, og i det regi argumenterer han for en nøje fastlagt strandpolitik. Varde Kommune ansøger denne sommer Friluftsrådet om at få området mellem Blåvand og Nymindegab certificeret som såkaldt naturpark.

Formanden for DOF Sydvestjylland, Peter Tougaard, mener, at kommunen netop i den forbindelse bør kombinere turisme og naturbeskyttelse.

- Det er selve meningen med naturcertificeringen, siger Peter Tougaard, der samtidig appellerer til mere målrettet information til turisterne.

Blåvands naturværdier bør ikke gøres til et Mekka for de fartglade, mener Bent Jakobsen fra Blåvand Fuglestation.

- Strandene omkring Blåvands Huk bliver hvert år besøgt af flere end 1.000.000 gæster, og langt størsteparten af dem kommer for at nyde naturen, fuglene og himmelrummet. Ofte møder gæsterne larmende og styrtdykkende drager, der suser gennem området, så man skal tage sig i agt, siger lederen af Blåvand Fuglestation.

Også løse hunde udgør et stort problem på strandene ved Blåvand, påpeger Henrik Knudsen, der er observatør og ringmærker på Blåvand Fuglestation.

- Det er forbudt at lade hunde løbe løse i tidsrummet 1. april til 30. september på stranden, og oppe i klitterne er der året rundt forbud mod løse hunde. Men de regler er der stort set ingen, der retter sig efter på strandene. 7-8 ud af 10 hundeejere, der besøger Blåvands Huk, har ikke deres hund i snor, når de færdes langs kysten. Det går hårdt ud over ynglende fugle som dværgterner og store præstekraver, der i praksis ikke har en chance for at få unger på vingerne.

Desuden er der strandgæster, som er generet af de løse hunde. Der er i høj grad brug for en håndhævelse af reglerne, siger Henrik Knudsen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Bent Jakobsen, leder af Blåvand Fuglestation.
Tlf. 24 41 52 30.

Peter Tougaard,
formand DOF Sydvestjylland.
Tlf. 24 25 00 31.