Grågæs legede besættere i fiskeørnenes rede

mandag 29. april 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Sjællands eneste par ynglende fiskeørne var på nippet til at miste deres redetræ til et par grågæs, som etablerede sig i ørnereden cirka 30 meter oppe i en rødgran. Men nu er besætterne rømmet, og der er udsigt til familieliv for fiskeørnene i Vandmosen i Gribskov
Jan Skriver
- Åh, nej, hvad sker der nu, tænkte ornitologerne, der holder et vågent øje med Gribskovs sjældne ynglefugle.
For et par grågæs havde i april taget fiskeørnenes rede i den cirka 30 meter høje udgåede rødgran i Vandmosen i besiddelse, og gæssene så ud til at være indstillet på at stifte familie og forsvare deres nye adresse.

Skovens klenodie, fiskeørneparret, der sidste år fik to unger på vingerne, var på den konto ved at miste sit familiemæssige fundament.
Men så kom fiskeørnehannen tilbage fra vinterferien i Afrika, og siden er grågæssene ikke set i ørnereden.
- Vi var meget nervøse for situationen, fordi grågæssene i Gribskov ofte har haft held til at overtage rovfuglereder. Blandt andet har grågæs tidligere ynglet i en musvågerede og en duehøgrede. Gæssene vælger formentlig at bo i træer, fordi de her er i større sikkerhed for rovdyr. Heldigvis har fiskeørnene formået at generobre deres rede og forsvare deres territorium, og netop nu tegner alt positivt omkring ørnene. Med lidt held vil hunnen lægge æg i løbet af den næste uges tid, siger ornitologen Luise Ekberg, der er såkaldt redekoordinator for de sjællandske fiskeørne i Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn.

Det vil sige, at hun holder et vågent øje med ørnereden og hjælper med at koordinere indsatsen for at beskytte de sjældne rovfugle.
Det sker i et samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland, der har sørget for at sætte skilte op og foranstalte en afspærring af de skovveje, der leder ind i fiskeørnenes privatsfære.
For ørnene er sky og sårbare i deres yngletid, og de tåler ikke gentagne forstyrrelser tæt på deres rede.

Besøgende skriver dagbog
Der er dog rig lejlighed til at se fiskeørnene på afstand og med godt overblik fra blandt andet Bøgeø på Gribsø Bakker nordvest for Vandmosen, hvor redetræet står meget synligt i terrænet.
Naturstyrelsen har i år på stedet placeret en pæl, hvorpå der er monteret en boks, som indeholder en dagbog. Her kan besøgende skrive beskeder om deres observationer af fiskeørnene.
- Vi har i år set flere for os ukendte sider af ørnenes privatliv, fortæller Luise Ekberg.
- Blandt andet kom hannen en dag tilbage efter sit fiskeri med en kæmpemæssig brasen, som han først foregav at servere for hunnen. Men efter megen baksen endte det med, at han selv åd det meste af fisken, og han gav kun sin udkårne det sidste halestykke. Det var ikke så galant, som vi havde forventet af hannen i et nyt fiskeørnepar, siger Luise Ekberg.

Fiskeørnene i Gribskov fisker hver dag i Solbjerg Engsø eller Strødam Engsø, hvor sidst på eftermiddagen erfaringsmæssigt er det bedste tidspunkt, hvor man ofte kan opleve de store rovfugle på deres jagt efter fisk.
Efter fisketogterne går turen så tilbage til redeområdet i Gribskov.
Den danske bestand af fiskeørne talte i 2012 tre par. Jylland husede to par fiskeørne.
Siden 1970’erne, da fiskeørnen genindvandrede som ynglefugl i den danske natur efter at have været fordrevet siden begyndelsen af 1900-tallet, har arten ynglet uregelmæssigt.
Men indenfor det seneste årti ser fiskeørnen ud til at være ved at få fodfæste. Først på 1-2 lokaliteter i Jylland og nu også på Sjælland i Gribskov.
Dansk Ornitologisk Forening har som et led i ”Projekt Fiskeørn” sat en halv snes kunstige redeplatforme op ved egnede søer i Jylland og på Sjælland.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00.

Luise Ekberg,
redekoordinator for Gribskovs fiskeørne i DOF’s Projekt Ørn.
Flf. 20 28 72 73.