Sene afgange for de arktiske svaner

mandag 29. april 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Pibesvaner og sangsvaner, der yngler højt mod nord, forlader os og trækker mod nordøst i takt med isens tilbagetog. Det sene forår 2013 har budt på ekstraordinært mange pibesvaner og sangsvaner i Danmark i april
Jan Skriver
De danske fjorde, ådale, enge og søer er nu rømmet for arktiske pibesvaner og sangsvaner.
Men det kolde forår 2013, hvor vinteren ikke for alvor gav slip før langt ind i april, bød på større, sene flokke af de gulnæbbede svaner end normalt i det danske forårslandskab.
Det viser rapporteringerne til DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database med dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet.
Midt i april blev en stor afgangsperiode for svanerne, hvor det ofte er månedsskiftet marts/april, der sender flokkene af sted mod øst og nordøst.

Vinteren fik svaner til at blive
Is og sne i egnene mod øst fik fuglene til at blive i Danmark i længere tid.
- Størstedelen af pibesvanerne befinder sig nu i området Pärnu ved Riga-bugten i Estland og dermed har svanerne afsluttet 1. etape af deres forårstræk. De ventede nogle uger længere, end det har været tilfældet de senere år, på deres afgang fra Holland, Tyskland og Danmark, fordi der var mere is end normalt i deres baltiske rasteomåder. Hvordan svanerne regner ud, at der nu er isfrit på deres næste stoppested, er lidt af en gåde, men de flyver først af sted, når isen stort set er væk på deres bestemmelsessteder, siger Stefan Pihl fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
- Pibesvanernes næste forårsetape vil sende dem over Rusland og Finland og mod slutningen af maj bringe dem til deres ynglepladser på tundraen i det nordlige Rusland og østpå i Sibirien, hvor der på det tidspunkt endnu kan ligge sne, siger Stefan Pihl.

Den vestsibiriske bestand af den blot gåsestore pibesvane, der er verdens mindste svaneart, blev i 2005 af Wetlands International skønnet til at tælle 21.500 individer, der alle holder vinter i Nordvesteuropa.

Næste gang vi ser pibesvaner i flokke i Danmark bliver formentlig til november. Da er en ny generation med på rejsen.

Yderligere oplysninger:
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
tlf. 33 28 38 00

Stefan Pihl, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet,
tlf. 87 15 88 48.