Naturlige skridt i den rigtige retning

torsdag 18. april 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den netop offentliggjorte rapport fra Natur- og Landbrugskommissionen rummer et væld af gode forslag. Sådan lyder den første melding fra DOF, der også glæder sig over at der i fællesskab er opnået enighed om nogle vigtige skridt i retning af bedre varetagelse af naturens interesser.
Kommissionen anbefaler, at naturen i højere grad skal støttes af EU’s landbrugsstøttemidler. – Vi skal bruge EU’s landbrugsstøtte til at gøre noget godt for naturen og biodiversiteten. Det skal landmændene ikke straffes for, sådan som det ofte er tilfældet nu, udtaler Egon Østergaard, formand for DOF. Rapporten peger på, at Danmark har masser af handlemuligheder, også inden for EU’s nuværende landbrugspolitik.

Kommissionen foreslår at oprette en national naturfond, som skal styrke indsatsen for natur og biologisk mangfoldighed i Danmark. Også det forslag får fuld opbakning fra DOF’s formand: - Det er visionært og godt tænkt, siger Egon Østergaard.

Den danske regering har forpligtet sig internationalt til at standse tilbagegangen i Danmarks biologiske mangfoldighed inden 2020, men her finder DOF’s formand kommissionens forslag noget svagt. Den foreslår nemlig, at der udarbejdes en plan, som først skal opfyldes i 2050. – Her må regering og Folketinget skærpe kravene, når de behandler rapporten politisk, siger Egon Østergaard: - Vi kan ikke vente i 37 år mere.

Kommissionens forslag om, at der er behov for at udtage lavbundsområder af almindelig landbrugsdrift, hilser DOF velkommen. Her er det meget vigtigt, at arealerne i langt højere grad end tilfældet er i dag prioriteres til fordel for biodiversiteten. Hvis der kun kigges på kvælstoffjernelse og klimasikring, så glemmes biodiversiteten desværre alt for ofte, forklarer Egon Østergaard.

DOF’s formand Egon Østergaard opfordrer regeringen til, at der nu sættes effektiv handling bag anbefalingerne og de gode anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen. - Vi har alt for længe ventet på konkret handling i forhold til beskyttelse af biodiversiteten, der svinder med foruroligende hast. Nu skal der handles, og den varslede Naturplan Danmark kan ikke komme hurtigt nok, siger Egon Østergaard. - Foruden konkrete initiativer i landbrugslandet, er der stort behov for initiativer i skovene. Der bør udlægges langt større arealer som urørt skov med mere vand, dødt ved og gamle træer, hvilket også er et af kommissionens forslag.

Natur- og Landbrugskommissionens arbejde har været bundet af en hensigtserklæring om, at naturbeskyttelse ikke må koste noget yderligere. Det er en spændende tanke, men det er desværre helt urealistisk at forestille sig, at biodiversiteten for alvor kan sikres uden at det koster noget på kort sigt. Set med en længere tidshorisont, mener DOF imidlertid, at der er mange penge sparet ved at sikre en god og levende natur til fordel for både mennesker og miljøet.

Kontakt for yderligere oplysninger:
Egon Østergaard, formand for DOF,
telefon 31 16 20 30