Udsigt til ketchup-effekt blandt trækfugle

mandag 8. april 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Meteorologerne lover mildere vinde og et snarligt farvel til hård nattefrost, og så vil forsinkede trækfugle fra Sydeuropa indfinde sig i stort tal og for alvor synge foråret ind, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver
Mange mennesker kender fornemmelsen, når indholdet i en genstridig ketchup-flaske efter en utålmodig baksen pludselig slipper sit tag og løsner sig, hvorefter man svælger i de gode sager, så der er mere end rigeligt.
Sådan vil mønsteret formentlig være omkring det forsinkede fugletræk og det forsømte forår den næste uges tid. Der er nemlig udsigt til en overflod af sangfugle, der to-tre uger forsinket vil ankomme og straks gå i gang med deres sang for nu handler det om at fortælle, hvem der sidder på hvilket yngleterritorium.

- Det vil vælte ind over landet med arter som gransangere og sangdrosler, som vi endnu ikke har hørt nævneværdigt til i år. En lang række af de arter, der overvintrer i Sydeuropa eller tættere på os, er ekstremt forsinkede i 2013, men om en uges tid vil den lange vinter sikkert være glemt, når fuglekoret folder sig ud over hele landet, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Han er involveret i foreningens såkaldte punkttællinger, hvor man følger fuglenes bestande fra år til år, og DOFbasen, hvor flere tusinder ornitologer taster deres dagsaktuelle observationer af fugle fra hele landet ind i en database.
I kraft af de seneste indtastninger i DOFbasen, der i sit arkiv rummer næsten 12,5 millioner observationer fra rundt regnet 17.500 lokaliteter fordelt over hele Danmark, kan man følge forårets forsinkede trækfugle.
I øjeblikket er arter som gransanger, husrødstjert, stor kobbersneppe og skeand meget forsinket i forhold til normalen for de senere årtier.
Sangdroslen er så småt ved at indfinde sig og fra trætoppe synge sin sang, som nogen ynder at oversætte til ”Akvavit, akvavit, akvavit – rigtig tit, rigtig tit”,
Og den hvide vipstjert dukkede for alvor op i løbet af uge 14, da marts endelig var forbi. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) blev marts 2013 den koldeste i 26 år, den nedbørsfattigste i 17 år, men den solrigeste i 70 år.

Mens de trækfugle, der har overvintret i den sydlige del af Europa, nu ankommer, er der afrejse fra Danmark for flere af de nordlige arter, som har holdt vinter hos os og endnu ikke har forladt landet.
I DOFbasen kan man se, at sangsvaner og vandstære tilsyneladende er blevet længere tid hos os, formentlig fordi deres ynglepladser mod nord endnu er i vinterens vold.
Men snart vil de trække nordpå, mens gransangerne her i landet vil synge deres enkle og taktfaste ”tjif-tjaf, tjif-tjaf, tjif-tjaf” over det ganske, danske land.
Gransangeren har stort set kun de to strofer på sit repertoire, men vi bærer over med den, bare den kommer med foråret.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening,
tlf. 33 28 38 00.

Biolog Henning Heldbjerg, direkte 33 28 38 27.