Forårets forsinkede, travle traner trækker

onsdag 3. april 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den store tranerejse mod nord har været stærkt forsinket i år, men nu lover vinde fra østlige retninger trækkende traner i flokkevis de næste dage. Fra Nordtyskland vil rejsen gå via den østlige del af Danmark til Hornborgasjön nær Göteborg
Jan Skriver
De nåede ikke at være en del af påsketrafikken i år, tranerne, men nu er de utålmodige svæveflyvere begunstiget af en vejrudsigt med østlige vinde og stigende temperaturer. Dermed er der signal til afgang mod ynglepladserne i den nordlige del af Skandinavien.
- Den lange vinter med snedække i store dele af Europa har dette forår givet en ophobning af traner, der ikke har haft mulighed for at trække nordpå mod slutningen af marts, som det ellers i mange år har været kutyme, siger Michael Fink fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
- Formentlig opholder mange tusinde traner sig i den nordlige del af Tyskland, og de næste dage vil fuglene forlade kontinentet og trække ud over Østersøen. Alt efter vejr og vind vil de ramme kysterne af Sjælland og Sydsverige. Hårde vinde fra øst giver de største flokke af traner over den østlige del af Danmark, mens vindstille og vestenvinde får de store fugle til at sprede sig mere og måske via Møn trække til Sydsverige. Jeg tør dog godt love traner inde over Falster, Møn og det østlige Sjælland de næste dage, siger Michael Fink.

Hvert år forlader store mængder af traner Frankrig og Tyskland om foråret for at trække mod Hornborgasjön i Västergötaland øst for Göteborg, der er de dansende og trompeterende fugles centrale stoppested inden sidste etape mod ynglepladserne.

De senere år har de sidste to uger af marts budt på det store tranetræk, men i år er der først blevet trompeteret til afgang i april.
Den 1. april blev der noteret adskillige flokke af traner over København og flere lokaliteter langs kysten af Øresund.

Denne første dag i april var der ankommet blot 53 traner til Hornborgasjön, hvor fuglene skrives i mandtal dag for dag år efter år i træksæsonen.
I 2012 stod der 1. april hele 17.000 traner ved søen, da det tidlige forår sidste år var mere tranevenligt. Men i år er det hele forskudt en uges tid eller to.
- Det forsinkede forår vil formentlig betyde, at tranerne opholder sig i kortere tid ved Hornborgasjön, inden de flyver videre og fordeler sig på ynglepladserne i den mellemste og nordlige del af Sverige, siger Michael Fink.

I gunstige vinde fra øst og sydøst vil der kunne ses traner over Falster, Møn, Sydsjælland, Østsjælland, Københavnsområdet og ikke mindst Amager og flere steder i Nordsjælland. Særligt mange traner vil med de rette vindforhold forlade den nordsjællandske kyst og trække ud over Øresund ved Gilbjerghoved, Hellebæk eller Helsingør.

Tranerne trækker som regel i flokke fra en halv snes fugle til 100 individer sammen. De flyver ofte i rækker eller kiler i stil med gæs.
Fuglene letter fra Nordtyskland sidst på morgenen, og når Sjælland omkring middag. Ofte kulminerer trækket over Københavnsområdet og Nordsjælland mellem klokken 15 og 17. Da er termikken, de lune opadstigende luftstrømme, som kan bære de bredvingede svæveflyvere nordpå, størst.

Traner har for vane at standse deres målrettede rejse, hvis de når et højdepunkt i landskabet. Da kan de begynde at kredse over en bakke eller en skov, mens de trompeterer med deres rullende stemme, der er ophav til fuglens latinske navn: "Grus grus".

Ved Hornborgasjön vil tranerne de næste uger samles til en slags afdansningsbal for vinteren, der samtidig er et hop ind i det frugtbare forår. Og når foråret for alvor slår igennem på tranernes ynglepladser i de øde moser mod nord, vil fuglene bryde op fra Hornborgasjön og fordele sig i deres kæmpeland.

Sidste år var der 3. april forsamlet 26.500 traner ved den store sø 120 kilometer øst for Göteborg. Det tal bliver ikke nået på denne dato i år, men måske kan forsinkelsen af foråret give en endnu større koncentration nogle dage senere af ekstra fortravlede traner i transit.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00.

Michael Fink,
tlf. 33 28 38 21.